Online náboženský Peace camp HWPL na téma řešení náboženské diskriminace v Evropě

12. srpna se konal online náboženský Peace Camp HWPL, jehož cílem bylo najít způsoby, jak zmírnit xenofobii (odmítání nebo nenávist vůči cizincům či etnickým skupinám), která šíří diskriminaci, zlobu a zločiny na základě náboženství.

V rámci tématu "Řešení náboženské diskriminace" se konference zúčastnili představitelé z Francie, Německa a České republiky, včetně muslimů, křesťanů a bahaistů. Diskutovalo se o aktuální situaci a případech z praxe náboženských společenství, například o aktuální situaci náboženské diskriminace v Evropě, diagnostice příčin extremismu a metodách řešení extremismu prostřednictvím dialogu.

V následné diskusi s publikem se společně diskutovalo o důvodech existence diskriminace nad rámec zákonem stanovené svobody vyznání v jednotlivých evropských zemích a o způsobu, jakým by mohli náboženští představitelé a mladí lidé z jednotlivých přítomných zemí praktikovat.

Pan Rastislav Čižmár, biblický lektor, který sdílel na webináři svou životní cestu, řekl: "Náboženská diskriminace by již neměla existovat a každý má právo na svobodu vyznání. Nemůžeme se navzájem odsuzovat a měli bychom spolupracovat, abychom to nezanechali jako dědictví budoucím generacím."

Kromě toho proběhla videoprojekce, při níž mohli diváci přímo aplikovat potřebné reakce na každodenní scénu diskriminace. V každé situaci, jako je diskriminace za nošení náboženského oděvu, odmítnutí v obchodě kvůli víře v určité náboženství nebo diskriminace za modlitební obřad na veřejném místě, účastníci campu hlasovali a v reálném čase sdíleli, jak reagovat.

Na závěr akce všichni účastníci přijali a oznámili obsah společného prohlášení, v němž vyjádřili, že budou jako lidé náboženství spolupracovat na mezinárodním úsilí o trvalý mír, a vyzvali k mírovému řešení izraelsko-palestinského konfliktu, o němž náboženští představitelé neustále diskutují s HWPL.

Připravené společné prohlášení bude zasláno ministerstvům, jako je úřad prezidenta Palestiny a Izraele, úřad předsedy vlády a ministerstvo zahraničních věcí, a bude rovněž zasláno přidruženým agenturám Rady bezpečnosti OSN.

HWPL, mezinárodní mírová nevládní organizace registrovaná u ECOSOC OSN, provozuje ve 129 zemích (stav ke květnu 2021) náboženské WARP Office setkání, která podporují diskusi a komunikaci mezi věřícími na základě písem.

Muslimský imám Yahya Sergio, který se zúčastnil diskuse, řekl: „Odpovědnost za řešení problémů, jako je náboženská diskriminace a extremismus, dnes leží na bedrech každého z nás, a to zejména prostřednictvím mezináboženského dialogu. A jedním z příkladů plodné práce v tomto ohledu jsou mezináboženská setkání organizovaná HWPL, na nichž se již několik let setkávají zástupci různých náboženství. Na těchto setkáních se lidé dozvídají mnoho zajímavého, vzájemně se respektují a boří předsudky a stereotypy.“

Kromě různých programů mezináboženské harmonie se pokračuje v této oblasti také s aktivitami v oblasti mezinárodního práva a mírového vzdělávání.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Keywords ČR-víra-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.