Společnost Mary Kay Inc. prosazuje posílení ekonomického postavení žen a rovnosti pohlaví prostřednictvím celé řady klíčových závazků a partnerství po celém světě

Edita Szabóová, generální ředitelka společnosti Mary Kay Czech Republic and Slovakia Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Julia Simonová, ředitelka oddělení pro právo a diverzitu ve společnosti Mary Kay.

Společnost Mary Kay Inc., která globálně prosazuje posílení postavení a podnikání žen, dále prohloubila svůj závazek zlepšit úroveň rovnosti pohlaví vydáním stanoviska, ve kterém vítá strategii pro rovnost žen a mužů pro období 2020–2025, vydanou Evropskou komisí, a připojením se ke globálním akčním koalicím v rámci Fóra o generační rovnosti.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/

Stanovisko, které je k dispozici zde, podporuje strategii Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů. Evropská unie konstatuje: „Strategie předkládá politické cíle a opatření, která mají do roku 2025 dosáhnout významného pokroku na cestě k Evropě, v níž si jsou ženy a muži rovni. Cílem je unie, kde budou mít ženy i muži, dívky i chlapci v celé své rozmanitosti možnost svobodně kráčet po své zvolené životní cestě, budou mít rovné příležitosti k prosperitě a budou se moci rovnocenně podílet na naší evropské společnosti a vést ji.“

„Diskriminační zákony, genderové předsudky a stereotypy, násilí na ženách a dívkách – to vše jsou globální problémy, které je třeba řešit ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a organizacemi občanské společnosti po celém světě,“ uvedla Julia Simonová, ředitelka oddělení pro právo a diverzitu ve společnosti Mary Kay. „Dosažení rovnosti pohlaví má zásadní význam pro přežití naší planety a obnovu udržitelnějších a prosperujících ekonomik a společností.“

Tento měsíc se společnost Mary Kay také připojila k programu „Drivers of change“ na Fóru o generační rovnosti v Paříži (30. června – 2. července). 26 let po Pekingské deklaraci je Fórum o generační rovnosti, které svolala organizace UN Women a které společně uspořádaly vlády Mexika a Francie, „nejkritičtějším okamžikem za celou generaci, kdy je třeba investovat do rovnosti žen a mužů a urychlit dynamiku ve prospěch bezpečnosti žen, jejich vedoucí úlohy a ekonomických příležitostí“ (1).

Julia Simonová se zúčastnila panelové diskuse s názvem „Vytvoření transformační strategie pro zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů“, jejímž cílem bylo vytvořit povědomí o nepřiměřeně složitých a vzájemně propojených překážkách podnikání žen a podpořit strategie zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů. V celosvětovém měřítku každý třetí podnik vlastní ženy (2), které však získávají pouze 1 % zakázek vlád a velkých společností (3). Řečníci se podělili o postřehy a konkrétní rady podložené vlastní cestou k realizaci GRP strategie.

Na této akci se společnost Mary Kay také připojila ke čtyřem akčním koalicím pro generační rovnost prostřednictvím politických, programových a propagačních závazků: Ekonomická spravedlnost a práva, Feministické hnutí za klimatickou spravedlnost, Násilí na základě pohlaví a Inovace a technologie. Do fóra, na němž se sešlo 1000 tvůrců politik, se fakticky zapojilo 50.000 lidí a bylo zaznamenáno 40 miliard dolarů investic do oblasti rovnosti žen a mužů na podporu pětiletého plánu opatření pro rovnost v šesti oblastech činnosti.

Tyto kroky představují zatím poslední z celé řady aktivit společnosti Mary Kay na podporu ekonomického posílení žen a genderové rovnosti na setkáních na vysoké úrovni s jejími partnery z OSN a s místními strategickými partnery, která probíhají po celém světě.

  • 16. března 2021 se Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay, zúčastnila schůzky iniciativy UN Global Compact Cílení na rovnost žen a mužů, aby zde diskutovala o tom, jakými způsoby společnost Mary Kay podporuje postavení podnikatelek v téměř 40 zemích. Gibbinsová upozornila na nedávno zveřejněné údaje Světové banky (4), které ukazují, že ženy mají celosvětově v průměru tři čtvrtiny zákonných práv mužů. Vyzvala společnosti, aby se postavily proti právní diskriminaci a zasadily se o reformu, která by odstranila rozdíly, aby ženy mohly plně využít svůj potenciál. Akce se zúčastnilo více než 5000 lidí z podnikatelského sektoru, OSN, členských států a organizací občanské společnosti z více než 100 zemí, přičemž 75 % účastníků zastupovalo soukromý sektor.
  • Dne 24. března 2021 se v rámci vedlejších aktivit zasedání Komise pro postavení žen (CSW65) Gibbinsová zúčastnila panelové diskuse pořádané organizací Women‘s Empowerment Accelerator (WEA) s názvem „Ženy ve vedení hospodářské obnovy prostřednictvím podnikání“, ve které zdůraznila nutnost partnerství ve veřejném sektoru, která by pomohla vytvářet příznivý ekosystém pro podnikatelky. Organizace Women’s Entrepreneurship Accelerator, založená právě společností Mary Kay ve spolupráci s pěti agenturami OSN, byla představena jako příklad jedinečného dopadu partnerství s více partnery pro urychlení takových změn.
  • Ve dnech 26. března až 4. dubna vystoupila Edita Szabóová, generální ředitelka společnosti Mary Kay Czech Republic and Slovakia, na konferenci Equal Pay Day, kde zdůraznila význam přístupu „ženy podporují ženy“ a vyzdvihla práci společnosti Mary Kay při podpoře podnikatelek prostřednictvím školení, vedení a mentorování. „Když jakožto ženy spojíme své síly, můžeme dosáhnout mimořádných úspěchů ve prospěch nejen žen samotných, ale i celého lidstva. Protože víme, že pokud podpoříme jednu ženu, podporujeme všechny. Společnost Mary Kay ve své podstatě rozvíjí a školí podnikatelky, které následně mohou budovat vlastní firmy a psát své vlastní životní příběhy a vytvářet odkaz pro své dcery,“ prohlásila Szabóová.
  • Ve dnech 15.–16. června 2021 vystoupila Deborah Gibbinsová na summitu vedoucích představitelů Globálního paktu OSN na konferenci „Ženy a udržitelnost: Inovace v mužském světě“, a to na hlavním pódiu, kde obhajovala podnikatelky jako vzory potřebné pro ekonomiku a společnost. Zdůraznila také zásadní poslání aktivity Women‘s Entrepreneurship Accelerator, kterou založila společnost Mary Kay společně s pěti partnery z řad agentur OSN: UN Women, Global Compact OSN (UNGC), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Mezinárodní organizace práce (ILO) a Rozvojový program OSN (UNDP). Aktivita Accelerator se zavázala, že v následujících deseti letech zajistí vzdělání a posílení postavení 5 milionů podnikatelek. „Podnikání žen bude hrát klíčovou roli při úspěšném zotavení po pandemii. Proto je poslání WEA v podnikání žen tak aktuální. A právě proto podnikatelky potřebují rámec takového rozsahu,“ řekla Gibbinsová. Na každoročním summitu se sešlo více než 25.000 vedoucích představitelů podniků, vlád, OSN a občanské společnosti, aby zhodnotili dosažený pokrok a podpořili společná opatření ke zmírnění klimatické krize, globálních pandemií, ekonomických rozdílů a sociálních nerovností.
  • 6. července se společnost Mary Kay v Jekatěrinburgu zúčastnila mezinárodního průmyslového veletrhu INNOPROM-2021, který představuje hlavní průmyslovou, obchodní a exportní platformu v Rusku. Společnost Mary Kay, která se jako host účastnila panelové diskuse „Programy OSN pro ženy pro podporu a rozvoj podnikání založeného na rovnosti pohlaví“, pořádané organizací OSN pro ženy, vyzdvihla zásadní význam strategií zadávání veřejných zakázek zohledňujících rovnost pohlaví, a zdůraznila, že pandemie s sebou přináší také jedinečnou příležitost k zavedení dalších aktivit a podpoře podnikání žen na celém světě.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z původních bojovnic za rovnoprávnost žen, před 58 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla přitom tři cíle: nabídnout ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a zlepšit svět. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy, která za krásou stojí, a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, kosmetiku, doplňky stravy či parfémy. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje děti, aby šly za svými sny. S každou další vyrobenou rtěnkou je tato společnost o krok blíže naplnění vizí Mary Kay Ashové. Více informací najdete na stránkách www.marykay.com

1 - https://forum.generationequality.org/home

2 - Světová banka (2020). Průzkumy podniků, portál Světové banky pro genderová data citovaný World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat! [Podnikatelky jsou potřeba – urgentně!]

3 - Vazquez a Sherman (2014). Citováno podle UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses [Síla zadávání zakázek: jak získávat zdroje od podniků ve vlastnictví žen].

4 - Women, Business and the Law, 2021. [Ženy, podnikání a právo] Studie prováděná ve 190 zemích.

Originální verzi najdete na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/

Kontakty

Mary Kay Inc. Oddělení pro styk s veřejností Marykay.com/newsroom (+1) 972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Společnost Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-kosmetika-práce-trendy-společnost-Mary Kay

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.