Studie Signify: výměna zastaralého osvětlení může ve veřejných rozpočtech v České republice ušetřit 1,9 miliardy Kč každý rok

Úplný přechod na LED osvětlení pouze ve třech oblastech souvisejících s veřejnými rozpočty – u silničního a pouličního osvětlení, ve zdravotnictví a vzdělávání – pomůže České republice dosáhnout ročních úspor na elektřině ve výši 1,861 miliardy Kč. Spotřeba elektřiny by se každý rok snížila o 913 GWh, což představuje více než 458 tisíc ušetřených tun CO2. To odpovídá množství CO2, které může během jednoho roku absorbovat 20 milionů plně vzrostlých stromů, nebo objemu ročních emisí více než 158 tisíc automobilů se spalovacím motorem. Všechny tyto údaje ukazuje studie společnosti Signify (dříve Philips Lighting, Euronext: LIGHT), světového lídra v oblasti osvětlení, která připravila analýzu trhu s osvětlením v jedenácti zemích střední a východní Evropy včetně České republiky.

„S růstem počtu obyvatel a urbanizací roste i poptávka po světle. Implementace projektů založených na LED technologii a řídicích systémech přináší značné úspory energie, a proto nabízí trojí výhru – pro ekonomiku, občany i životní prostředí,“ říká Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Protože se zaměřujeme na oblast udržitelnosti, chceme upozornit na skutečnost, že renovace budov a uliční infrastruktury prostřednictvím osvětlení je snadná, rychlá a efektivní. Představuje tak dokonalý způsob, ze kterého by měla prospěch ekonomika i životní prostředí – s okamžitými a měřitelnými výsledky.“

Přechod na LED technologii je jednou z nejjednodušších renovací. Nevyžaduje velké kapitálové investice a má rychlou implementaci i dobu návratnosti díky velkému snížení spotřeby energie a menším nákladům na údržbu. V roce 2006 bylo osvětlení založené na konvenčních technologiích odpovědné za 19 % celosvětové spotřeby elektřiny. Tento podíl se do roku 2018 snížil na 13 % v důsledku procesu přechodu na LED osvětlení. Odhaduje se, že do roku 2030 klesne na 8 % v důsledku v důsledku procesu „LEDifikace“ a používání technologií Internetu věcí. Zároveň se zvýší počet svítidel asi o 35 %.

Společnost Signify věří, že „zelený“ přechod na LED osvětlení může mít významný pozitivní dopad na českou ekonomiku, životní prostředí a celou společnost. Samotná firma Signify je lídrem v oblasti udržitelnosti – v roce 2020 dosáhla uhlíkové neutrality ve všech svých provozech po celém světě a využívala ze 100 % obnovitelnou elektřinu. 84 % výnosů firmy bylo generováno z energeticky efektivních produktů, systémů a služeb. Kromě toho společnost neumístila na skládky žádný odpad (ve všech svých výrobních závodech) a postupně vyřazuje všechny plasty z obalů pro spotřební zboží, aby do konce tohoto roku byly kompletně bez plastů.

Keywords ČR-trh-elektronika-firmy-EMC-Signify

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.