Společné jednání České stomatologické komory a Slovenské komory zubních lékařů

Zkvalitnění stomatologické péče bereme za svoji zodpovědnost. Reforma stomatologie v České republice a systémové procesy zubního lékařství na Slovensku byly tématem pracovního setkání představitelů České stomatologické komory a Slovenské komory zubních lékařů ve dnech 12.–13. 6. 2021 v malebném prostředí Modrých Hor ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě.

Tradiční každoroční společné jednání, které se z důvodu pandemie posunulo o rok, otevřeli prezidenti komor – za českou stranu doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a za slovenskou MUDr. Igor Moravčík. V úvodu zhodnotili zvládnutí epidemické situace zubními lékaři v Čechách a na Slovensku. Nejčastější problémy pandemie se týkaly nedostatku ochranných pomůcek zejména v první vlně, obav o bezpečnost dentálního týmu, pacientů a také nedostatečných informačních postupů ze strany obou států. Zubní ambulance ale i přes ztížené podmínky v Čechách a na Slovenku nepřetržitě poskytovaly dostupnou stomatologickou péči svým pacientům.

Zazněly konkrétní názory na další fungování stomatologie na obou stranách. V některých tématech se prolínají, v jiných jsou odlišné. Směřování je však jasné. Vyžaduje uskutečnění reformních a systémových kroků v zubním lékařství. Naší úlohou je nastavit lepší fungování stomatologické péče a bereme za svoji zodpovědnost zkvalitnit stomatologickou péči na obou stranách.

"Máme moderní stomatologii pro zdravé i bohaté a teď potřebujeme udělat systém pro ostatní. Musíme najít takové systémové řešení, aby každý pacient našel svého zubního lékaře,“ konstatoval prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

"Souhlasím s vyjádřením doc. Šmuclera. Zároveň to, co je v České republice samozřejmostí, musíme na Slovensku ještě prosadit. Nastavení a procesy v zubním lékařství musí být tvořeny se Slovenskou komorou zubních lékařů jako odborným garantem stomatologie. Řešení potřeb pacientů je naším zájmem a zároveň řešení ekonomických a společenských zájmů stomatologů je naší oprávněnou úlohou,“ doplnil prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.

Kontakt:

Ing. Henrieta Hajšman

tisková tajemnice ČSK

henrieta.hajsman@dent.cz

Keywords ČR-Slovensko-zdraví-ČSK

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.