Zaměstnanci ve Velké Británii a západní Evropě jsou celosvětově nejméně angažovaní, úroveň stresu se však během pandemie snížila

Podle odhadů stojí nízká angažovanost zaměstnanců globální ekonomiku ročně 8,1 bilionu dolarů

Nejnovější zpráva společnosti Gallup o stavu pracovišť po celém světě uvádí, že ve Velké Británii a západní Evropě je celosvětově nejnižší míra angažovanosti zaměstnanců, a to pouhých 11 %. Oproti zaměstnancům v jiných částech světa však zaměstnanci v tomto regionu sami sebe hodnotí jako spokojené lidi s nízkou mírou negativních emocí (55 % z nich uvedlo, že se jim v životě daří). U západoevropských zaměstnanců došlo k poklesu stresu a hněvu, míra smutku zůstala stejná a u obav došlo k nárůstu pouze o tři procentní body.

Celosvětově se angažovanost zaměstnanců v letech 2019 až 2020 snížila o dva procentní body. Podle odhadů společnosti Gallup stojí nízká angažovanost zaměstnanců světovou ekonomiku 8,1 bilionu amerických dolarů ročně. Na východě starého kontinentu naopak míra angažovanosti zaměstnanců v letech 2019 až 2020 vzrostla o sedm procentních bodů, což je největší nárůst na světě.

V celé západní Evropě byly pracující ženy (13 %) angažovanější než pracující muži (10 %), přičemž v roce 2020 uváděly také nižší každodenní stres (41 %) než v roce 2019 (47 %), což bylo pravděpodobně způsobeno podpůrnými sociálními programy mnoha rozvinutých evropských zemí, které jim pomohly zabránit ztrátě zaměstnání, a snižovaly tak celkovou nezaměstnanost.

Celosvětově zaměstnanci hlásili v roce 2020 vyšší míru obav, stresu, hněvu a smutku než v roce 2019. K největšímu nárůstu denních starostí celosvětově došlo ve východní Evropě (+12 bodů). Podíl mladších zaměstnanců, kteří uvedli, že každodenně mají starosti, se zde mezi lety 2019 a 2020 dokonce zdvojnásobil.

„Ještě před pandemií chtěli noví zaměstnanci pracovat na pracovišti, které by zlepšilo jejich celkový život a podpořilo jejich duševní pohodu. Firmy nyní mají jedinečnou možnost zlepšit život a výkonnost svých zaměstnanců současně," řekl Pa Sinyan, řídící partner společnosti Gallup pro Evropu.

Zaměstnanci ve Francii (10 %) a Velké Británii (9 %) uvedli, že se v práci necítí být respektováni. Stále je to však méně než ve většině východoevropských zemí. Například v Litvě si na nedostatek respektu ze strany zaměstnavatele stěžovalo 32 % lidí.

Ve Spojeném království se 60 % zaměstnanců považuje za spokojené, což je více než v Německu (59 %), Francii (42 %), Španělsku (42 %) a Itálii (41 %). Stále je to však méně než v severských zemích, kde je úroveň blahobytu nejvyšší (74 %). Evropa celkově vykázala vyšší úroveň prosperity, než je světový průměr.

Kontakt: gallup@sapiencecomms.co.uk P: +44 20 3195 3240

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1213938/Gallup_Logo.jpg

Keywords USA-práce-společnost-Gallup

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.