Společnost Shanghai Electric dosáhla významného pokroku v elektrárně s parabolickými žlaby a věží koncentračního solárního systému (CSP) v solárním parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma

Společnost Shanghai Electric („Shanghai Electric" nebo „společnost") (601727.SS a 02727.HK) oznámila, že 9. května proběhla první hydraulická zkouška nádrže s roztavenou solí pro zařízení elektrárny s parabolickými žlaby II (PT2) čtvrté fáze solárního parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma, jejíž pozitivní výsledky položily zásadní základ pro další fázi uvedení systému s roztavenou solí do provozu. Po testu byla dokončena instalace potrubí s roztavenou solí uvnitř věže koncentračního solárního systému (CSP), což představuje další klíčový milník v postupu výstavby.

Čtvrtá fáze solárního parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma je největším projektem koncentračního solárního systému (CSP) na světě, který využívá špičkové hybridní technologie solární energie k výrobě 950 MW čisté energie, jehož součástí je koncentrační solární elektrárna CSP o výkonu 100 MW, tři elektrárny CSP s parabolickým žlabem o výkonu 200 MW a fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 MW.

Solární věž, která dosahuje výšky 260 metrů uprostřed areálu koncentrační solární elektrárny CSP, bude zároveň nejvyšší stavbou svého druhu na světě. Po dokončení umožní kombinované skladování tepelné energie v solární věži a parabolických žlabech nepřetržitou dostupnost energie, přičemž každá elektrárna s parabolickými žlaby a koncentračním solárním systémem CSP bude mít kapacitu skladování energie 13,5 hodiny a věž až 15 hodin.

Dusičnan, tedy tepelné médium pro zařízení elektrárny s parabolickými žlaby II, se skladuje v osmi nádržích o průměru 45 metrů a objemu 25.000 metrů krychlových. Drsné pouštní prostředí představovalo pro zkoušku obrovskou výzvu a nedostatek pracovních sil během ramadánu znamenal další nejistotu v celkovém postupu prací. Zkouška byla nakonec dokončena včas za pomoci cisteren, kterými se převážela a čerpala voda do provizorních nádrží, ze kterých se poté čerpala do nádrží s roztavenou solí.

„Děkuji všem pracovníkům na stavbě za jejich obětavost a tvrdou práci, díky níž byla zkouška dokončena rychle a včas, a to navzdory obrovským potížím způsobeným nedostatkem pracovních sil a místními vysokými teplotami," uvedl Zhao Hui, projektový manažer projektu Dubai CSP společnosti Shanghai Electric Power Generation Engineering Co.

„Díky jejich mimořádnému výkonu jsme rovněž zajistili hladký průběh instalace potrubí centrální věže CSP, která je jádrem a jednou z nejdůležitějších částí stavby. Prostor ve věži je velmi malý, přičemž celková délka vnitřního potrubí centrální věže je více než 500 metrů. Aby se práce stihly včas, vypracoval projektový tým promyšlené instalační plány a překonal všechny nepředvídatelné problémy, aniž by došlo k jakémukoli zpoždění," dodal.

Systém nádrží s roztavenou solí je odpovědí na výzvy spojené se skladováním tepelné energie. Skladování tepelné energie pomocí systémů s roztavenou solí umožňuje vyrábět elektřinu v zamračených dnech nebo dlouho po západu slunce s vysokou provozní účinností a nízkými investičními náklady na kilowatthodinu. Během dne cirkuluje roztavená sůl ze studené nádrže do výměníku tepla, kde absorbuje teplo z vysokoteplotního oleje. Ohřátou roztavenou sůl pak lze skladovat v izolované horké nádrži a později v noci nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek využít k pohonu parních turbín.

V roce 2018 byla společnost Shanghai Electric vybrána jako dodavatel EPC (tedy technického řešení, dodávky a výstavby) čtvrté fáze solárního parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma v Dubaji po podpisu smlouvy s DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) a společností ACWA Power na realizaci projektů koncentračního solárního systému CSP o výkonu 700 MW a fotovoltaické elektrárny o výkonu 250 MW. Projekt financovaný čínským Hedvábným fondem a společností ACWA je přelomovým projektem čínské iniciativy nová Hedvábná stezka a zároveň významným milníkem společnosti Shanghai Electric v účasti na výstavbě energetických zařízení pro obnovitelné zdroje energie na Blízkém východě a jejím přesunu od uhelné energetiky k obnovitelným zdrojům.

Podle nejnovějšího hodnocení zveřejněného Čínskou mezinárodní asociací dodavatelů se společnost Shanghai Electric v roce 2021 umístila na 17. místě v seznamu 100 nejlepších mezinárodních dodavatelů a na 5. místě v oblasti elektroenergetiky. Kromě toho společnost získala od asociace nejvyšší hodnocení „mezinárodního dodavatele úrovně A".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1531736/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, e-mail: shenjin@shanghai-electric.com

Keywords Čína-energie-ekologie-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.