Jak ochránit uložení poklopů a vpustí v pozemních komunikacích před působením mrazových cyklů

Z opravy uložení kanalizačního poklopu s patkovým rámem

Z opravy uložení kanalizačního poklopu s patkovým rámem

Příklad použití prvků systému Aquion TVRT pro instalaci samonivelačních poklopů – kombinace zámkových vyrovnávacích prstenců a vodícího prstence. Využití prvků systému Aquion TVRT podstatným způsobem zvyšuje životnost uložení samonivelačního poklopu. Průběh minimálních a maximálních teplot, meteorologická stanice Velký Borek u Mělníka (www.in-pocasi.cz).

Stejně jako Vy i já používám často osobní automobil a při jízdě po našich komunikacích vnímám jejich stav. Ve městech a obcích bych si velmi často přál, aby kvalita ukládání poklopů a vpustí do pozemních komunikací byla vyšší. Jak to udělat, aby kanalizační, ale i jiné poklopy, a uliční vpusti byly dobře uloženy a komunikace dlouho vydržely v dobrém stavu? Jak docílit příznivějších nákladů na jejich opravy a novou výstavbu? Jak opravy a výstavbu zrychlit? Jak eliminovat příčiny poruch okolo poklopů a vpustí?

Využití prvků systému Aquion TVRT přináší příležitost, jak s nižšími náklady, s podstatně nižším výskytem reklamací a rychleji, zajistit dlouhodobou životnost poklopů, poklůpků a vpustí.

Letošní zima přinesla velký počet mrazových cyklů. Taková zima velmi opotřebuje stavební konstrukce ve vlhkém prostředí. U objektů uložených v komunikacích o to víc, že jsou nasyceny roztokem solanky ze zimní údržby. Na obr. 2 vidíte průběh minimálních a maximálních teplot v obci Velký Borek u Mělníka v lednu 2021. Vidíme, že téměř každý den se vyskytl aspoň jeden mrazový cyklus. Dokonce i v dubnu poklesla na této stanici teplota sedmkrát pod bod mrazu. Počet mrazových cyklů je ovlivněn také osluněním místa a jeho zastíněním během dne. Počet mrazových cyklů může dosáhnout až 165-185 za podobnou zimu jako letos. Omezená mrazuvzdornost betonu a jeho omezená chemická odolnost a rigidnost je příčinou vzniku poruch pozemních komunikací okolo poklopů a vpustí.

Aplikace prvků systému Aquion TVRT eliminuje známé příčiny poruch způsobené ukládáním do betonu nebo na beton a zároveň odstraňuje prostoje, protože k uložení poklopů a vpustí se používá polymerový tmel.

Prvky systému Aquion TVRT mají certifikát pro třídu dopravního zatížení D, jsou s nimi dlouhodobé dobré zkušenosti – v ČR již přes dvanáct let. Prvky dodáváme ploché DN 350 – 800 mm, výšky např. u plochých DN 600 mm od 10 - 150 mm, Zámkové dodáváme DN 625 výšky 40 – 120 mm, klínové ploché DN 350 -600 výšky 9/22 mm, zámkové klínové DN 625 výšky 30/60 mm. Systém je doplněn podkladky pod uliční vpusti různého typu, roznášecí desky, vodící prstence pro samonivelační poklopy a podkladky pod plovoucí poklopy malých šachet, vodárenské podkladky a obrub pro instalaci šoupátkového poklůpku v zámkové dlažbě.

Podrobnější informace naleznete na www.aquion.cz v sekci Produkty – Plastové vyrovnávací a roznášecí prstence.

Tady naleznete videa z oprav poklopů a vpusti.

Pro ceník, katalog a objednávky využijte e-mailovou adresu info@aquion.cz a telefon 283 872 265.

Aplikace prvků systému Aquioin TVRT přispívá k prodloužení životnosti uložení poklopu a vpusti v pozemní komunikaci a snižuje jejich náchylnost na působení dopravního rázu, mrazových cyklů a zároveň vede k zrychlení a zlevnění výstavby a oprav.

Kontakt:

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

autorizovaný inženýr

Aquion, s.r.o. Osadní 12a, 170 00 Praha 7

e-mail: lubomir.macek@aquion.cz W: www.aquion.cz

Najdete nás i na facebooku

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-stavebniny-silnice-počasí-firmy-Aquion

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Building industry, housing and real property
Services, tourism

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.