16. dubna se konal lidskoprávní mezinárodní seminář s cílem najít řešení domácího násilí v Evropě, jehož počet případů se po pandemii zvýšil

Uprostřed zhoršujících se konfliktů mezi skupinami s různými odlišnostmi, jako je rasa, etnicita atd., jsou vyvolány obavy na mezinárodní úrovni, protože na vzestupu jsou i případy domácího násilí, které se označují jako „stín pandemie“.

V souladu s tím HWPL (Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla) uspořádala webinář, kterého se zúčastnili prezidenti ženských skupin, novináři, odborníci na právo, občané z deseti zemí Evropy včetně Španělska, Polska, Litvy, Moldavska a Maďarska, aby zvýšili povědomí a hledali řešení pro domácí násilí.

Událost se konala pod názvem „Lidskoprávní webinář o řešení domácího násilí: měla Istanbulská úmluva dopad?“ nejen za účelem kontroly skutečného stavu domácího násilí v jednotlivých zemích, ale také pro řešení účinnosti a zlepšení pro „Istanbulskou úmluvu“, kterou v roce 2014 podepsalo a uplatnilo 45 zemí v Radě Evropy.

Existuje mnoho hlasů volajících po zásadním řešení domácího násilí, spolu s analýzou, že jde o sekundární problém způsobený prodlouženou dobou pobytu doma a izolací během pandemie. Podle prohlášení s názvem „Násilí páchané na ženách a dívkách: stínová pandemie“, které vydalo OSN Ženy, více než 60 % obětí nezískalo ochranu, pomoc ani útočiště při vyšetřování případů.

„Protože je práce s oběťmi obtížná, musíme pracovat také s muži, zejména s násilníky, a dát najevo/vytvořit povědomí, že násilí není tolerováno,“ uvedl Dr. Krassimir Kanev, předseda bulharského helsinského výboru, „musí se vyučovat, že jakékoliv násilí ve veřejném prostoru nebo v rodinách je zakázáno.“

Jeden z pracovníků HWPL, hostitelské organizace, uvedl: „Otázka domácího násilí není záležitostí omezenou pouze na jednu zemi, ale stává se problémem v různých zemích Evropy.“ „Budeme v Evropě organizovat kampaň za vymýcení a vyřešení domácího násilí v budoucnosti.“

HWPL je mezinárodní nevládní mírová organizace se zvláštním poradním statusem ECOSOC OSN, která shromažďuje hlasy občanské společnosti k různým otázkám lidských práv. Kromě toho bude francouzská pobočka pořádat mezinárodní webinář s delegacemi UNESCO dne 29. dubna, kde se bude intenzivně diskutovat o otázkách lidských práv, zdraví a vzdělávání se záměrem naplnit cíle udržitelného rozvoje OSN.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Keywords ČR-Evropa-Korea-rodina-kriminalita-právo-internet-koronavirus-lidská-HWPL

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
IT, telecommunications
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.