Druhé letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky: nepodmíněné sociální dávky, nadstandardy zdravotní péče, sociální zemědělství v ČR a recenze od Jana Kellera

Druhé letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, opět přináší erudované články k důležitým tématům sociální politiky a souvisejícím ekonomickým a právním otázkám.

Jaroslav Vostatek, profesor VŠFS, se ve svém příspěvku zaměřuje na úlohu a konstrukci nepodmíněných sociálních dávek v základních sociálních modelech vybraných zemí. Cílem článku je zjistit prostor pro uplatnění nepodmíněného základního příjmu obecně a konkrétně v českých podmínkách. Autor je vůči jeho zavedení velmi kritický.

Jiří Vopátek, vedoucí Katedry společenských věd Fakulty managementu VŠE v Praze, analyzuje dopady valorizace na procentní výměru řádného starobního důchodu v období 2015?2021. Upozorňuje na valorizační anomálii, kterou identifikoval u jím vymezených příjmově typizovaných jedinců.

Autorská dvojice z katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zabývá tématem nadstandardní zdravotní péče, tedy problematikou, která v ČR byla jednou z nejpalčivějších sociálně politických otázek let 2011–2013 a jejíž důležitost určitě opět vzroste v souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny.

Jan Keller, profesor Ostravské univerzity, představuje a hodnotí český překlad významné knihy oxfordské ekonomky Kate Raworthové "Ekonomie koblihy", jež propojuje problematiku ekologicky udržitelné ekonomiky s otázkami sociální spravedlnosti.

Příspěvek Elišky Hudcové, odborné lektorky na Jaboku - Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické, o nedávných dokumentech a projektech, jimiž je utvářen rámec pro kvalitní rozvoj sociálního zemědělství, jsme v plném znění zpřístupnili na internetu VÚPSV: https://www.vupsv.cz/2021/04/29/drobne-kroky-socialniho-zemedelstvi-v-ceske-republice-upoutavka-na-2-letosni-cislo-casopisu-forum-socialni-politiky/

Přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího – prvního letošního – čísla FSP. Obsahuje články mj. o financování dlouhodobé péče, o prekarizaci práce nebo o problematice nepodmíněného základního příjmu.

Pro novináře: v případě Vašeho zájmu oslovit některého z přispěvatelů FSP coby odborného respondenta Vám rádi zprostředkujeme kontakt.

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

www.vupsv.cz | Facebook | LinkedIn | Twitter | Youtube

ikona Fórum sociální politiky, č. 1, 2021

Keywords ČR-práce-sociální-média-firmy-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.