Hygiena rukou se musí stát rutinní součástí každého dne. Není efektivnější prevence infekcí

Nejsilnější zbraně proti infekcím máme doslova ve svých rukách. Pár desítek sekund denně, které věnujeme jejich hygieně, je nejlepší prevencí virů, které nás ohrožují. Také proto je 5. květen světovým dnem hygieny rukou. A cílem související kampaně Světové zdravotnické organizace (WHO) je, aby se hygiena rukou stala automatickou součástí našich životů.

„Společnost HARTMANN – RICO se ke kampani WHO samozřejmě připojila. Boj proti infekcím je v naší firemní DNA. Nevyrábíme pouze desinfekci pod značkou Sterillium, ale na boj s infekcemi se díváme více komplexně," uvedl Tomáš Groh, výkonný ředitel a člen představenstva HARTMANN-RICO.

Vedle infekcí spojených s nemocniční péčí se v posledním roce logicky dostala do popředí virová onemocnění: nachlazení, chřipka, zápal plic a samozřejmě koronavirus. Na přenosu všech těchto nákaz se můžou v nemalé míře podílet naše ruce. Vyřešit by to mohla odpovídající hygiena, ale podle WHO k ní stále nemají přístup zhruba tři miliardy lidí po celém světě. WHO se však se svým doporučením obrací i na vyspělé země.

„Zajistěte univerzální přístup k hygieně rukou, která bude povinná při vstupu do veřejných i soukromých budov a v prostředcích veřejné dopravy,“ žádají experti WHO.

Jinými slovy, pokud na takových místech, kde se pohybuje hodně lidí, nejsou k dispozici voda a mýdlo, mělo by existovat alternativní řešení. Tím může být použití desinfekčních přípravků. Přesně to odpovídá naší filozofii. Není nutné za každou cenu si desinfikovat ruce. Tam, kde to jde, je dobré použít vodu a mýdlo. Desinfekce je však nenahraditelná právě v hromadné dopravě, na úřadech, ale také v nemocnicích. Tam je rozumné použít ji jak při příchodu, tak i odchodu.

„Skupina HARTMANN a s ní i česká HARTMANN – RICO proto už v loňském roce zahájily kampaň Mise: Prevence infekcí, která bojuje za lepší prevenci infekcí. Je kombinací edukace a projektů, které mají za cíl snižovat riziko infekcí a zlepšovat hygienické standardy nejen ve zdravotnických zařízeních,“ dodal Tomáš Groh.

HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více než 20 let působí také na Slovensku. HARTMANN – RICO zaměstnává v České republice a na Slovensku více než 1500 lidí.

Kontakt:

Irena Malá

Manažerka PR a interní komunikace HARTMANN-RICO

e-mail: Irena.Mala@hartmann.info

Keywords ČR-koronavirus-zdraví-Hartmann-Rico

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.