Spojením vznikla nová česká advokátní kancelář HKDW HOLASEK

Vznikla nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Jejími klíčovými postavami a kapitálovými společníky jsou zkušení právníci Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík, Lukáš Nývlt a Jan Holásek.

Vznikla nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Jejími klíčovými postavami a kapitálovými společníky jsou zkušení právníci Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík, Lukáš Nývlt a Jan Holásek.

Senátor a advokát Jan Holásek se spojil s právní firmou HKDW Legal

V závěru dubna se na české advokátní scéně objevil nový subjekt. Zkušený advokát a senátor Jan Holásek se spojil s HKDW Legal a vznikla advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Kancelář s hlavním sídlem v Praze a pobočkou v Hradci Králové se zaměří kromě českého trhu i na trh mezinárodní. Právě z důvodu přesahu do zahraničí nebude název firmy obsahovat diakritiku.

Do konce dubna byly oficiálně dokončeny všechny administrativní kroky a spojením HKDW Legal a Jana Holáska vznikla nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Jejími klíčovými postavami a kapitálovými společníky jsou zkušení právníci Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík, Lukáš Nývlt a Jan Holásek. HKDW HOLASEK se plánuje zaměřit na komplexní právní poradenství napříč segmenty, ale především na oblasti soudních sporů a arbitráží, insolvencí a restrukturalizací, realitní trh, development a akvizice a v neposlední řadě poradenství pro obor pojišťovnictví či bankovnictví. Vzhledem ke zkušenostem advokátního týmu a stávajícímu klientskému portfoliu spojujících se subjektů, má HKDW HOLASEK mezinárodní ambice především v Německu, Rakousku, Skandinávii, Velké Británii a dalších anglosaských zemích.

Nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK disponuje více než 20tičlenným týmem a chce si parametry středně velké advokátní kanceláře udržet i do budoucna. „Plánujeme se primárně věnovat profilovým kauzám s mezinárodním přesahem a poskytovat právní servis na úrovni velkých mezinárodních advokátních kanceláří. Naším cílem je nejvyšší možná úroveň odbornosti a právního servisu, ovšem se zachováním osobního přístupu ke klientovi a rodinné atmosféry ve firmě. Kolegové v HKDW Legal byli zvyklí pracovat v přátelském duchu, v užším kolektivu a tento ráz chceme zachovat, i když rozumnému růstu kanceláře se do budoucna nebráníme,“ říká jeden z partnerů nové firmy Jan Holásek.

Kromě odbornosti a kvality bude HKDW HOLASEK klást důraz na dodržování etiky a výborné vztahy s klienty. „Namísto dravého a místy až bezohledného přístupu, který se v tuzemské advokacii občas objevuje, si chceme zakládat na stoprocentně etickém přístupu a vzájemné důvěře s klienty. Chceme své klienty dobře znát, rozumět jim a budovat s nimi dlouhodobé vztahy, které půjdou nad rámec prosté fakturace za právní poradenství,“ říká Jan Hrazdira, zakládající partner HKDW Legal, jednoho ze spojujících se subjektů.

Mezi významné klienty HKDW HOLASEK již na startu mimo jiné patří společnosti jako Raiffeisenbank, a.s, Equabank, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., TEEKANNE, s.r.o., Vienna House Hotelmanagement GmbH nebo investiční skupina Nordic Investors.

Firma HKDW HOLASEK je řízena všemi čtyřmi společníky, exekutivní řízení se ale nebude týkat Jana Holáska. Hlavním důvodem je jeho výkon veřejných funkcí v Senátu PČR a v rodném Hradci Králové. „Dostal jsem od královéhradeckých voličů důvěru pro výkon senátorského postu i zastupitelských mandátů. V rámci HKDW HOLASEK se budu věnovat vybraným kauzám a klientům, abych se mohl plně soustředit na výkon veřejných funkcí. Jsem přesvědčen, že moje působení v advokacii v rámci HKDW HOLASEK bude mít velkou výhodu i v tom, že mi jako zákonodárci poskytne aktuální vhled do nároků a problémů, které tíží českou advokacii a justici,“ říká Jan Holásek, který v letech 2001–2017 působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners (nyní Havel & Partners), poté se věnoval investičním aktivitám v oblasti nemovitostí a následně vstoupil do veřejného života.

Doplňující tisková informace:

Medailonky společníků HKDW HOLASEK

Ve vedení nové advokátní kanceláře HKDW HOLASEK jsou čtyři kapitáloví společníci – Jan Holásek, Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík a Lukáš Nývlt. Níže najdete jejich medailonky, které obsahují personálie, klíčové profesní milníky i úspěchy.

- JUDr. Jan Holásek, LL.M. (1972)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pregraduální studium absolvoval ve Velké Británii a postgraduální studium v USA na New York University School of Law. V letech 1997 až 2001 působil v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, následně se v roce 2001 stal zakládajícím společníkem česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, ve které působil na pozici partnera a seniorního právníka do roku 2017. V rámci právní praxe se nejčastěji věnoval a věnuje problematice nemovitostí a stavebnictví, financování nemovitostních projektů, obchodně závazkovým vztahům, komplexnímu právnímu poradenství při investičních projektech a mezinárodním obchodním transakcím.

V letech 2015 až 2020 se věnoval investičním aktivitám a projektům v oblasti nemovitostí, mimo jiné se podílel na založení dvou realitních investičních fondů a je rovněž spoluzakladatelem první specializované české realitní crowdfundingové platformy Upvest.

Jan Holásek je zastupitelem města Hradec Králové a Královehradeckého kraje. V roce 2020 byl zvolen jako nestraník (podporovaný Hradeckým demokratickým klubem, TOP 09, Zelenými, LES, hnutím SEN 21 a hnutím Změnou pro Hradec) senátorem Parlamentu České republiky za senátní obvod č. 45 – Hradec Králové.

Jan Holásek je rovněž rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se zaměřením na oblast nemovitostí a stavebnictví. Působí také jako člen Kontrolní rady České advokátní komory, Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi, Společnosti pro stavební právo a je rovněž členem české, slovenské a mezinárodní advokátní komory.

Ve svém volnu se Jan Holásek věnuje cestování, moderní architektuře a vodním sportům.

- Mgr. Jan Hrazdira (1974)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, profesně působil nejprve v AK Lžičař a v roce 2005 spoluzaložil advokátní kancelář HKDW Legal. V rámci své profesionální praxe se specializuje na oblast občanskoprávních a obchodních soudních sporů a vnitrostátní i mezinárodní arbitráže. Dále se zaměřuje na komplexní obchodní transakce, jejich strukturování a financování, transakční negociace i následnou smluvní dokumentaci. Disponuje rovněž významnou zkušeností jako obhájce ve věcech trestních.

Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Je zapsán na seznamu rozhodců Vídeňského rozhodčího soudu (Vienna International Arbitral Centre). Je dále členem správní rady české pobočky Turnaround Management Association – prestižní mezinárodní organizace sdružující odborníky pro oblast restrukturalizací, insolvencí a krizového řízení podniků a členem Českého institutu pro popularizaci a revitalizaci arbitráže. Jan Hrazdira je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek.

Ve svém volnu se Jan Hrazdira věnuje snowboardingu, wakeboardingu, surfování a příležitostně vystupuje jako DJ elektronické hudby.

- Mgr. Lukáš Nývlt (1976)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1997–2010 působil v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co. V období 2011–2017 byl partnerem advokátní kanceláře NH Partners. V roce 2017 se stal partnerem v HKDW Legal. Právní specializací Lukáše Nývlta je sporová agenda, právní vztahy v energetice, veřejné zakázky a všeobecné obchodněprávní poradenství.

Od roku 2010 je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Ve svém volnu se Lukáš Nývlt věnuje rodině a sportu, zejména lyžování, windsurfingu a běhu.

- Mgr. Jaromír Kalužík, LL.M. (1974)

V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně v roce 1999 postgraduální studium na Právnické fakultě University Regensburg v Německu. Současně při postgraduálním studiu působil v německé advokátní a daňové kanceláři Jürgen Geiling & Partner. V roce 2000 působil v mezinárodní advokátní kanceláři Gleiss Lutz, v letech 2001-2005 byl partnerem v česko-německé advokátní kanceláři Geiling, Kalužík & Partner a v roce 2005 se stal zakládajícím společníkem HKDW Legal. V rámci výkonu své advokátní praxe působil rovněž jako docent DeutscheAnwaltAkademie a právní konzultant Industrie und Handelskammer Südwestsachsen.

Jaromír Kalužík se specializuje na právo obchodních korporací, M&A, právo nemovitostí, insolvence a restrukturalizace, soutěžní právo, právo duševního vlastnictví, závazkové právo, akvizice, projektové poradenství, zastupování v soudním a rozhodčím řízení. V poslední době pracoval na akvizicích v segmentu automotive a na developerských a realitních projektech (zejména v oblasti hotelnictví).

Jaromír Kalužík je angel investorem v internetovém portálu a vyhledavači Gjirafa.com (přezdívaný „albánský Seznam“) a zakladatelem projektu Premium Flats Investment.

Jaromír Kalužík je milovníkem treků za polárním kruhem a ve svém volnu se aktivně věnuje sportu, zejména lyžování a boxu.

Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na: Igor Walter

Account Director

Phoenix Communication a.s.

E-mail: igor@phoenixcom.cz

Keywords ČR-právo-firmy-HKDW HOLASEK

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.