UNICEF vyhlašuje sbírku na pomoc Indii zasažené druhou vlnou COVID-19

Osvětový pracovník UNICEF šíří informace o prevenci COVID-19 v komunitách žijících ve slumech ve městě Mumbai v Indii. © UNICEF/Singh

Osvětový pracovník UNICEF šíří informace o prevenci COVID-19 v komunitách žijících ve slumech ve městě Mumbai v Indii. © UNICEF/Singh

Do 26. dubna 2021 UNICEF do Indie dodal 3 014 kyslíkových koncentrátorů, 512 nosních kanyl s vysokým průtokem, 20 velkokapacitních generátorů kyslíku, 62 termálních skenerů u vstupů do nemocnic a 85 strojů RT-PCR pro zvýšené testování.

Pracovník UNICEF přebírá dodávku kyslíkových koncentrátorů ve skladě v Novém Dillí. © UNICEF/Vishwanathan

UNICEF bojuje s časem, aby zachránil životy lidí ve druhé, smrtící vlně pandemie COVID-19 v Indii. Do země už doručil 3 014 kyslíkových koncentrátorů. Bez rychlé mezinárodní odezvy jsou však v bezprostředním ohrožení životy desítek tisíců lidí, včetně malých dětí.

Druhá vlna pandemie COVID-19 v Indii udeřila dvojnásobnou silou a šíří se mnohem rychleji. Nemocnice jsou kriticky přeplněné a snaží se zvládat ohromný počet nových případů.

„Vyhlašujeme sbírku, abychom zajistili nezbytná nemocniční lůžka, základní léky i kyslík, který rychle dochází,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. „Od našich kolegů přímo na místě máme zprávy, že s virem bojuje stále více dětí a mladých lidí. Indie tak může mít kvůli nebývalému narušení lékařské péče nejvyšší úmrtnost dětí do 5 let.“

UNICEF v Indii působí dlouhodobě a prostřednictvím 14 regionálních pracovišť pokrývá celou zemi. Díky existujícímu zázemí a odborným znalostem jsou místní pracovníci UNICEF připraveni neprodleně distribuovat humanitární pomoc, jakmile se podaří získat dostatek finančních prostředků.

Od 29. dubna 2021 je možné přispět na pomoc v Indii darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 826), prostřednictvím dárcovské výzvy na Darujme.cz nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777.

Do konce roku 2020 doručil UNICEF do Indie 3 014 kyslíkových koncentrátorů, které v současné době pomáhají zvládat velký nárůst těžkých případů. Do 26. dubna UNICEF v Indii zajistil 512 nosních kanyl s vysokým průtokem, které byly distribuovány do 10 států země, 20 velkokapacitních generátorů kyslíku do 4 států v severovýchodní oblasti Indie, 62 termálních skenerů u vstupů do nemocnic a 85 strojů RT-PCR pro zvýšené testování.

Více informací a fotografie z terénu jsou k dispozici na www.unicef.cz.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 88,3 % všech získaných prostředků.

Pro informace přímo z místa kontaktujte:

Zafrin Chowdhury, Chief of Communications at the India Country Office, zchowdhury@unicef.org

Pro informace o sbírce v ČR kontaktujte:

Lucie Štěpánková, Communication Officer, +420 724 047 520, lstepankova@unicef.cz

Keywords ČR-Indie-sociální-koronavirus-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.