FMC a Solutia vytvoří Phosphorus Chemicals JV

Společnosti FMC Corporation (NYSE: FMC) a Solutia, Inc. (NYSE: SOI) dnes oznámily dohodu o vytvoření nové společnosti, která spojí provozy na výrobu fosforových chemikálií v Severní Americe a Brazílii obou společností. Nová společnost bude mít tržby zhruba 600 miliónů USD ročně a spojí doplňující se silné stránky obou společností v odvětví fosforové chemie.

Výsledné spojení bude mít vyšší schopnost sloužit potřebám zákazníků a efektivněji se vypořádat s rostoucí konkurencí v globálním odvětví fosforových chemikálií. Společný podnik bude bude usilovat o výrazné zvýšení efektivity zlepšenými dodávkami surovin a optimalizací produkce, racionalizací závodů a snížením správních a režijních nákladů. Společný podnik bude s ručením omezeným a obě mateřské společnosti budou mít podíl 50 procent.

Předseda představenstva a generální ředitel (CEO) společnosti FMC Robert N. Burt uvedl: "Společný podnik zajistí zákazníkům spolehlivé dodávky širokého programu kvalitních fosforových produktů. Využití synergických efektů fosforové chemie společnosti Solutia a naší společnosti je kriticky důležité, pokud si máme udržet životaschopnou pozici na konkurenčním celosvětovém trhu fosforových chemikálií. Vytvoření tohoto společného podniku zvýší rentabilitu investic a růst zisku, což jsou naše dva nejdůležitější cíle."

FMC a Solutia mají doplňující se činnosti a technologie a společný podnik zajistí, že bude nízkonákladovým výrobcem předním ve svém odvětví, z čehož budou mít prospěch zákazníci na celém světě. FMC má největší závod na výrobu tripolyfosfátu sodného na světě v Green River ve státě Wyoming a je předním dodavatelem fosfátů používaných v čistících prostředcích. K silným stránkám společnosti Solutia patří její silné postavení v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde se fosforové složky používají v širokém sortimentu potravinářských výrobků.

Výrobní závody FMC zahrnuté do společného podniku jsou umístěny ve městech Lawrence v Kanadě, Carteret ve státě New Jersey, Kemmerer a Green River ve státě Wyoming (závod pouze na výrobu fosfátů), Pocatello aDry Valley ve státě Idaho. Fosfátový provoz závodu FMC Foret do společného podniku nespadají. Divize fosforové chemie FMC, Phosphorus Chemical Division, má hlavní sídlo ve Filadelfii.

Solutia zahrne do společného podniku závody v těchto městech: Augusta ve státě Georgie, Carondelet (St. Louis) ve státě Montana, Ontario v Kalifornii a závody zabývající se fosforovou chemií v Trentonu ve státě Michigan, Sauget ve státě Illinois a Sao Jose dos Campos v Brazílii. Podíl společnosti Solutia ve společném podniku Fosbrasil bude také převeden.

I když do společného podniku bude začleněna část dodávek fosforu společnosti Solutia ze závodu Soda Springs ve státě Idaho, její 40procentní podíl ve společném podniku Soda Springs se společností Monsanto nebude součástí nového společného podniku. Hlavní sídlo společnosti Solutia je v St. Louis ve státě Montana.

Tyto dvě společnosti v současné době podaly žádost o vládní souhlas od Spojených států a Brazílie k vytvoření společného podniku. Společnosti očekávají, že transakci dokončí v roce 1999.

FMC je jedním z předních světových výrobců chemikálií a strojů pro průmysl a zemědělství. FMC zaměstnává asi 16.000 osob ve více než 100 výrobních závodech a dolech v 25 zemích. Společnost dělí své činnosti do pěti segmentů: Energy Systems (energetické systémy), Food and Transportation (Potraviny a doprava)ú, Agricultural Product (Zemědělské výrobky), Specialty Chemicals (speciální chemikálie) a Industrial Chemicals (průmyslové chemikálie).

Prohlášení o "bezpečném přístavu" podle zákona o obchodování se soukromými cennými papíry z roku 1995: Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která jsou výhledovými tvrzeními, podléhají různým rizikům a nejistotám, které se týkají konkrétních faktorů obsažených ve zprávě na formuláři 10K a jiných zprávách předkládaných americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Takové informace obsažené v tomto sdělení představují nejlepší úsudek managementu k datu vydání tohoto sdělení na základě informací dostupných v současné době. Společnost nemá v úmyslu aktualizovat tyto informace a zříká se jakéhokoli právního závazku v opačném smyslu.

ots Original Text Service: FMC Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Média, Pat Brozowski, (USA) 312-861-6104, nebo Tom Kline, (USA) 312-861- 6100, nebo vztahy s investory, Randy Woods, (USA) 312-861-6160, všichni FMC Corporation

Informace o společnosti: http://www.prnewswire.com/comp/121861.html nebo fax (USA) 800- 758- 5804, linka 121861

Keywords FMC-Solutia

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.