Díky svým aktivitám v oblasti společenské odpovědnosti firem získala Shanghai Electric ocenění od asociace All-Pakistan Chinese Enterprises' Association

Společnost Shanghai Electric (dále jen „společnost") (burzovní indexy SEHK: 02727, SSE: 601727), přední světový výrobce a dodavatel zařízení na výrobu elektrické energie, průmyslových technologií a integračních služeb, získala od pobočky asociace All-Pakistan Chinese Enterprises' Association (APCEA) v Karáčí cenu Annual Corporate Social Responsibility Award (Cena pro společensky nejodpovědnější firmu). Toto ocenění se firmě Shanghai Electris dostalo za její zásluhy o sociální rozvoj tohoto regionu v roce 2020 a také za aktivní působení v oblasti společenské odpovědnosti firem.

"Je pro nás velká čest, že se nám dostalo takového ocenění od asociace APCEA. Společnost Shanghai Electric bude i do budoucna podporovat další rozvoj čínsko-pákistánského hospodářského koridoru a my budeme usilovat o co nejhladší průběh výstavby a provozu elektrárny Thar Block-1Integrated Mining-Power. Současně chceme také pomáhat s dalšími energetickými projekty v Pákistánu ve snaze přinést prospěch více lidem v místní komunitě," řekl Meng Donghai, generální ředitel energetické společnosti Thar Coal Block-1 Power Generation Company.

Projekt elektrárny Thar Block-1 Integrated Mining-Power (dále jen "projekt") byl v loňském roce negativně ovlivněn pandemií COVID-19, která zasáhla město Mithi a provincii Sindh. Společnost Shanghai Electric jako developer projektu rychle zareagovala, když pákistánská vláda v březnu 2020 zavedla karanténní opatření a začala úzce spolupracovat s místní samosprávou provincie Sindh a pomáhat místním obyvatelům během tohoto těžkého období.

V dubnu firma darovala ochranné pomůcky pákistánskému 441. pěšímu pluku jako pomoc při zajišťování bezpečnosti armády. Firma Shanghai Electric také darovala městu Mithi nezbytné vybavení a distribuovala ochranné prostředky, cereálie a olej místním týmům, jako pomoc při zásobování obyvatel těch nejchudších vesnic potravinami a oděvy. V červenci pak společnosti Thar Coal Block-1 Power Generation Company a Sino Sindh Resources Company darovaly jménem firmy Shanghai Electric šest milionů pákistánských rupií provincii Sindh na založení fondu Corona Virus Emergency Fund, který pomáhá místní samosprávě a komunitě vypořádat se s problémy a následky epidemie.

Projekt se navíc potýká s řadou těžkostí, včetně požadavku na urychlené uvedení do provozu při současném dodržování karanténních opatření. Usazení základů a hlavní ocelové konstrukce elektrárny bylo dokončeno v červenci 2020, díky čemuž byly položeny pevné základy pro včasné dokončení následných fází projektu.

Celostátní karanténa a omezení cestování v Pákistánu kvůli pandemii v loňském roce zpomalilo výstavbu projektu. V reakci na tuto mimořádnou událost firma Shanghai Electric zajistila charterové lety, kterými na místo realizace projektu dopravila inženýry a další pracovníky pro urychlení realizace projektu , a to spolu se čtyřmi tunami osobních ochranných prostředků, nezbytných dodávek, kancelářských potřeb a léků pro místní pracovníky.

V průběhu loňského roku se firma Shanghai Electric snažila neustále podporovat zaměstnanost v provincii Sindh. K lednu 2021 pracovalo na staveništi projektu více než 5000 zaměstnanců, z nichž 75 % připadá na místní pracovníky. Společnost Shanghai Electric uspořádala předběžná školení pracovníků, zajistila čínské školící techniky, kteří přímo na místě novým zaměstnancům z řad místních lidí předávali své znalosti a zkušenosti. V říjnu 2020 uspořádala firma soutěž svářečů, ve které se místní svářeči mohli představit a ukázat své odborné kvality a zkušenosti.

Projekt elektrárny Thar Block-1 Integrated Mining-Power realizuje firma Shanghai Electric v rámci nové Hedvábné stezky a jde o jeden z prioritních energetických projektů čínsko-pákistánského hospodářského koridoru. Na realizaci projektu se také podílí pákistánská vláda, která chce pro zemi zajistit bezpečné dodávky elektrické energie a snížit průměrnou cenu výroby elektřiny díky využívání místních zásob uhlí.

Tato uhelná elektrárna spálí každý rok 7,8 milionu tun uhlí. Jedná se o dva 660 MW bloky, které vyrobí dostatek elektřiny na uspokojení potřeby zhruba 4 milionů pákistánských domácností, a to s využitím technologie šetrné k životnímu prostředí.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1448851/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com

PROTEXT

Keywords Čína-energie-firmy-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.