Potvrzeno - technologie FN NANO® ochlazuje města

Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL

Cool Roof Rating Council je součástí U.S. Green Building Council (Americká rada pro zelené budovy), která podporuje udržitelnost při navrhování, výstavbě a provozu budov.

Cool Roof Rating Council je nezisková organizace, která vyvíjí přesné a důvěryhodné metody pro hodnocení a označování radiačních vlastností střešních a vnějších stěnových výrobků.

Posuzovala produkt FN®2 technologie FN NANO® a jeho schopnost odrážet tepelné a solární záření.

Z uvedeného výsledku měření, testů a závěrečného potvrzení bylo vyhodnoceno, že nano nátěr FN®2 odráží téměř 80 % tepelné energie zpět do vesmíru. Pokles odrazivosti při stanovení akcelerovaného stárnutí za 3 roky je 16 %.

Toto měření a následný certifikát byl vytvořen pro našeho partnera v USA - společnost MACOMA Environmental Technologies 3920 E. Patrick Lane, Las Vegas, NV 89120.

Město Las Vegas se za posledních 5 let oteplilo 5 stupňů C. Jedná se o největší lokální oteplení na Zemi, jelikož zde v posledních 5 letech bylo vybudováno mnoho černých a tmavých střech, tmavé plochy silniční infrastruktury a další stavby, které takto negativně přispěly k tomuto velkému lokálnímu oteplení.

Proti každé tmavé ploše má technologie FN NANO® řešení. Bílé plochy s FN® 2 zůstanou dlouhodobě čisté a pomohou zpět ochladit město.

Tato technologie kombinuje ekologické i ekonomické efekty. V letním období nejen že ochlazuje města a čistí ovzduší od toxických látek, ale v takto ošetřených domech není nutno pouštět klimatizaci anebo jen ve velmi malé míře což má za následek nemalou finanční úsporu.

Pojďme tedy pomáhat i našim městům v boji proti globálnímu oteplování. Vytvoříme si dlouhodobě krásná a čistá města, ve kterých se nám všem bude lépe žít.

Díky nátěrům FN NANO® a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší tuny škodlivých látek.

Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a dokážeme ochránit zdraví lidí. FN NANO® fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes.

Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com nebo Blanka Zajíčková, e-mail: zajickova@fn-nano.com

Keywords ČR-stavebniny-stavby-ovzduší-firmy-FN-NANO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.