buildingSMART vstupuje do České republiky

Globální společenství, které řídí digitální transformaci stavebnictví uplatňováním otevřených standardů informačního modelování staveb (BIM) v celém životním cyklu staveb a infrastruktury, přichází do České republiky. Česko se tak přidává k více než dvaceti zemím, kde již buildingSMART působí, pobočku založila Odborná rada pro BIM z.s (czBIM).

Mezinárodní organizace buildingSMART tvořená pobočkami, členy, partnery a sponzory, zahrnujícími architekty, inženýry, zhotovitele staveb, dodavatele stavebních výrobků, investory, vlastníky a správce staveb, konzultanty, výrobce software i hardware či vládní instituce nebo výzkumné laboratoře a univerzity, je od 1. března 2021 zastoupena i u nás. Česká republika se tak přidává k sousedům Rakousku, Německu a Polsku, průkopníkům BIM jako jsou Spojené království nebo Skandinávie, či vzdálenějším zemím včetně Austrálie, Japonska, Kanady, USA nebo Ruska a Číny.

Od svého založení v roce 1995 buildingSMART sdružuje vyspělé země připravující a využívající mezinárodní standardizaci, která usnadňuje spolupráci a komunikaci při přípravě a realizaci staveb, ale i při jejich správě a digitalizaci vystavěného prostředí. "V czBIM se zabýváme mimo jiné tvorbou otevřených standardů pro český trh. V rámci buildingSMART se pracuje na mezinárodních openBIM standardech. Po více než 10 letech úspěšného fungování czBIM nastal čas zapojit české experty a naše členy do komunikace a přípravy standardů na mezinárodní úrovni," sdělil Petr Matyáš, předseda představenstva Odborné rady pro BIM. "Samotná myšlenka otevřené spolupráce popularizovaná buildingSMART ve světě pod značkou openBIM byla díky czBIM propagována od samého počátku existence spolku také v České republice. Ať už se jednalo o přednášky klíčových zahraničních řečníků aktivních mnohdy právě v alianci buildingSMART nebo spuštění webových stránek www.openBIM.cz," Dodává Petr Vaněk, místopředseda představenstva k počátkům prvních kroků czBIM směřujích právě v těchto dnech k zahájení oficiální činnosti buildingSMART v České republice.

buildingSMART se podílí na tvorbě mezinárodních standardů, mimo jiné tak například stojí za normou ISO 16739:2013 - IFC, což je otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu informačního modelování staveb, umožňující efektivní komunikaci mezi všemi účastníky stavebních procesů a jejich softwarovými BIM nástroji. V čele společenství stojí britská nezisková organizace buildingSMART International.

Leoš Svoboda, člen představenstva czBIM pověřený založením a organizací buildingSMART Czech Republic, pak doplnil: "Inovační strategie a úsilí naší země nesmí opomíjet digitalizaci stavebnictví ani její provázanost do mnoha dalších oborů včetně efektivity eGovernmentu. Naše otevřená ekonomika pak vyžaduje otevřenost mezinárodním trendům a totéž platí pro exportní potenciál a konkurenceschopnost stavebního odvětví, českých firem a odborníků."

"Díky zřízení české pobočky buildingSMART tak získáváme jedinečnou možnost zapojit se do mezinárodní standardizace a čerpat zkušenosti z dalších zemí, kde již BIM a digitalizace běží na plné obrátky. Nejen pro naše členy to bude výrazná pomoc při přechodu k digitalizaci projektů," upřesnila Libuše Kameníčková, provozní ředitelka czBIM.

O buildingSMART International

Společenství buildingSMART bylo založeno v roce 1995 v USA pro zajištění integrovaného vývoje aplikací pro stavebnictví. Posláním buildingSMART je usnadňovat aktivní využívání a šíření standardů otevřených dat, které vedou ke zefektivnění investic vynakládaných na projekty a usnadňují spolupráci. buildingSMART prosazuje myšlenku openBIM, jejímž cílem je napomoci digitalizaci stavebnictví. Principy Open BIM vytvářejí otevřené a transparentní prostředí pro všechny účastníky celého životního cyklu staveb.

Kontakty:

Odborná rada pro BIM z.s.

www.czbim.org

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské náměstí 833/31

110 00 Praha 1 - Nové město

Libuše Kameníčková

Provozní ředitelka czBIM

kamenickova@czbim.org

Keywords ČR-stavby-firmy-buildingSMART-Odborná rada pro BIM

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.