Vítkovice Heavy Machinery si převzal nový majitel. "Ocelový klenot" získal za 1,2 miliardy korun

Společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), včetně jejího majetku, tedy výrobních hal, vybavení a padesáti hektarů pozemků v Ostravě, přebírá 1.3.2021 nový majitel. Ve vícekolovém výběrovém řízení zakončeném aukcí ji získala společnost SKATLOP a.s. Konečná cena se vyšplhala nad 1,2 miliardy korun.

Společnost VHM poslal loni v létě soud do konkurzu a věřitelský výbor pověřil jejím prodejem brněnskou dražební společnost Gaute. Do výběrového řízení o prodej společnosti se přihlásilo osm subjektů, z nichž pět postoupilo do závěrečné aukce. "´Vícekolový´ způsob prodeje se ukázal jako velmi efektivní. Účastníci byli nuceni v prvním kole nabídnout maximální cenu, aby měli šanci dostat se až k finální aukci, do které postoupilo pět nejlepších nabídek z prvního kola. I díky tomu se podařilo dosáhnout prodejní ceny převyšující 1,2 miliardy korun, což je téměř rovno odhadované hodnotě areálu stanovené nezávislým znalcem," komentoval obchodní ředitel Gaute Luboš Macháček.

VHM se dostala v loňském roce do insolvence a pohledávky 175 přihlášených věřitelů dosahují asi 1,75 miliardy korun. Prodejní cena tak pokrývá přibližně 69 % hodnoty pohledávek, což je v českém prostředí nebývalý úspěch. Potvrzuje to i insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst. "Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat," uvedl.

Insolvenci předcházelo dlouholeté podfinancování firmy

Společnost VHM má tradici sahající až do roku 1828. V posledních letech dodávala díly pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. Do konkurzu se dostala z důvodu insolvence. Tu způsobilo dlouholeté podfinancování firmy i situace na evropském a světovém trhu, kde evropský těžký průmysl čelí na jedné straně levné asijské konkurenci, na druhé straně přísné evropské regulaci. Doslova zmrazení obchodování na některých trzích přinesla koronavirová pandemie.

Areál, který byl předmětem prodeje, má dohromady rozlohu více než 50 hektarů (přibližně 77 fotbalových hřišť).

O společnosti Gaute, a.s.

Zprostředkováním prodeje majetku se firma zabývá od roku 1996, kdy byla založena první společnost s názvem GAUTE. Od této doby byl jejím prostřednictvím zpeněžen majetek v hodnotě několika miliard korun. Díky bohatým zkušenostem je firma schopná zajistit zprostředkování prodeje téměř jakéhokoliv majetku.

Gaute je provozovatelem systému www.verejnedrazby.cz, kde realizuje transparentní online prodeje formou elektronických aukcí, výběrových řízení a veřejných dražeb. V dalších sekcích Gaute provozuje například realitní kancelář se zaměřením na zprostředkování prodeje developerských projektů a rezidenčních nemovitostí v Jihomoravském kraji. Mezi její klienty na straně prodávajících patří zejména české i zahraniční bankovní domy, insolvenční správci a advokáti, dále spolupracuje s korporátními zákazníky ale i s koncovými zákazníky.

O společnosti KONREO, v.o.s.

Společnost KONREO, v.o.s. vykonává činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením. Společnost má mimo jiné zkušenosti s více než tisícem insolvenčních řízení. Mezi její činnosti patří rovněž výkon funkce likvidátora finančních institucí. V čele společnosti stojí JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), Mgr. Petr Šívara, kteří jsou rovněž advokáty.

Za insolvenční řízení VHM byl odpovědný Lukáš Zrůst, který je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Titul doktora práv (JUDr.) a doktorát (Ph.D.) získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době také akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti. Lukáš Zrůst je také zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců investičních společností a fondu kolektivního investování a rovněž v seznamu osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem nebo likvidátorem obchodníka s cennými papíry. Lukáš Zrůst je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a komentáře k zákonu o finančních konglomerátech. Současně je dále vedoucím autorem publikací: Ekonomické selhání velkých korporací; Daňová problematika v insolvenčním řízení; Finanční gramotnost - jak se nedostat do dluhové pasti - exekuce, insolvence pro spotřebitele. Lukáš Zrůst hojně vystupuje na konferencích a seminářích.

Kontakt

Mgr. Luboš Macháček, obchodní ředitel GAUTE, a.s., machacek@gaute.cz

JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., MBA, LL.M., BA (Hons), ohlášený společník KONREO v.o.s., zrust@konreo.cz

Keywords ČR-hutě-stroje-firmy-Vítkovice Heavy Machinery-Konreo-Gaute

Region
Ostrava region

Category
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.