Aby starostové měli méně starostí – I

Moderátorka Michala Hergetová a zástupci SMO ČR Dan Jiránek (vpravo) a Antonín Lízner

Moderátorka Michala Hergetová a zástupci SMO ČR Dan Jiránek (vpravo) a Antonín Lízner

Moderátorka Michala Hergetová

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) ukončil formou živě přenášené konference pětiletý projekt Centra společných služeb (CSS). Díky operačnímu programu Zaměstnanost, řízenému ministerstvem práce a sociálních věcí, se do něj zapojilo 83 dobrovolných svazků obcí (DSO), věcným garantem bylo ministerstvo vnitra. Význačná byla rovněž spolupráce s rezorty financí, životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje, Úřadem pro ochranu osobních údajů, kraji, městy a obcemi.

Postav se za to, co si myslíš, že je správné. A to i za cenu toho, že tam budeš stát sám. Takové bylo motto projektu CSS, který hodnotili minulý čtvrtek v Kongresovém centru Praha představitelé Svazu města a obcí ČR, spoluautoři záměru, zástupci státní správy, starostové a experti pro územní komunikaci. V ohlédnutí za akcí s pořadovým číslem jedna přinášíme textem a videem výroky, které zazněly z úst představitelů svazu.

Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková zdůraznila, že svaz usiloval o tento projekt zejména s přihlédnutím k vysoké územní roztříštěnosti republiky a existenci velkého množství menších obcí, jejichž starostové bojují s celou řadou administrativních a dalších úkolů podobně jako primátoři velkých měst. Nemají k tomu ovšem k dispozici odborné týmy zaměstnanců, které vedou tyto agendy na městských úřadech. Projekt byl proto určen zejména pro starosty malých obcí, aby jim za pomoci CSS ulevoval s touto zátěží, snižoval finanční náklady a nabízel možnost kvalitnější veřejné správy.

Šéf svazu a starosta města Kyjov František Lukl upozornil na naprostou přirozenost spolupráce mezi starosty a starostkami a uvedl, že k jejímu rozvíjení je potřeba hlavně podpora jednotlivých ministerstev.

Vedoucí projektový manažer projektu Antonín Lízner připomněl, že projekt CSS začal v únoru 2016, byl dvakrát prodloužen a stál 435 milionů korun. "Prioritami byla podpora samostatného fungování obcí, obrana proti administrativnímu slučování, vytvoření kvalitní administrativní kapacity v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí. V souhrnu tedy nastartování meziobecní spolupráce zezdola a zvýšení profesionality veřejné správy," zdůraznil Antonín Lízner. Doplnil, že se zapojilo 1727 obcí se 2,022 milionu obyvatel, což je pětina celkové populace. Aktivních bylo 83 DSO. Provedeno bylo 200 tisíc aktivit, převážně ryze odborného charakteru, zejména šlo o odborné poradenství. Inspiraci hledal svaz a jeho partneři mimo jiné u partnerských obcí a regionů ve francouzském Alsasku a Štrasburku. "Princip meziobecní spolupráce se velmi osvědčil v době pandemie," podtrhl Lízner.

Dan Jiránek, ředitel sekce pro projekty a inovativní přístupy svazu, apeloval na nutnost právní úpravy a rozumného financování meziobecní spolupráce do budoucna. "Obce nemohou nést na svých bedrech celé financování dobrovolných svazků. Je nutné, aby stát, pokud je jeho cílem zefektivnění veřejné správy, také finančně přispíval," uvedl.

Jan Stejskal, vedoucí odborně evaluačního týmu, a Pavel Ralaus, vedoucí právní specialista projektu, následně popsali, jak projekt CSS probíhal. "Příslušná legislativa, která zavede společenství obcí a pozici sdíleného úředníka, skončila v mezirezortním připomínkovém řízení a dodnes bohužel neprošla. Dá se navíc čekat, že v tomto volebním období ani neprojde. SMO bude nicméně meziobecní spolupráci prosazovat i nadále," ubezpečil Pavel Ralaus.

Kontaktní:

Antonín Lízner

SMO ČR

Keywords ČR-správa-služby-obce-SMO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.