V Praze se otevřela nová linka na výrobu nanoroušek, které zastaví i covid

Jiří Stich, spolumajitel společnosti Nano2Health

Jiří Stich, spolumajitel společnosti Nano2Health

Kotouč s nanotextílií, ze ktré jsou roušky vyráběny Nanovlákenný materiál byl vyroben Liberci. Hodnota kotoučů na obrázku je zhruba 1 milion Kč Plně automatická linka na výrobu nanovlákenných ochraných prostředků

Česká společnost Nano2Health včera spustila provoz linky na výrobu certifikovaných nanovlákenných roušek Nanovia mask 99,97. Linka je instalována na pražské Julisce a za měsíc vyrobí až 1,5 miliónu roušek. Inovativní roušky spolehlivě ochrání před virem covid-19 nejen svého nositele, ale i jeho okolí.

Česká technologie, budoucnost nejen pro ochranné prostředky

Dodavatelem nanotkaniny pro výrobu roušek je společnost Nanovia, jejíž součástí je i výrobní závod Nano Industry, který se věnuje průmyslové produkci nanovlákenných textilií.

"Materiál si prošel dlouhou cestou vývoje a získal několik patentů a průmyslových vzorů, podle kterých se nyní průmyslově vyrábí. Můžeme si ho představit jako super jemnou pavučinku, tvořenou polymerovými vlákny tisíckrát tenčími, než je lidský vlas. Nanovia material umí viry nejen zachytit, ale i usmrtit, a tudíž nevzniká biologicky nebezpečný odpad. Právě na tomto příkladu vidíme budoucnost využití nanovlákenných tkanin v oblasti ochranných prostředků," ilustruje výhody super tkaniny Aleš Erbr, jednatel společnosti Nano Industry.

Nanotechnologie poskytuje revoluční řešení nejen pro obor zdravotnictví, ale pro celou řadu dalších oblastí. Malý, lehký a dobře udržovatelný materiál nabízí v kombinaci s unikátní českou výrobní technologií široké uplatnění v průmyslové výrobě, ekologii, vodárenství, ale i ve veřejných budovách a domácnostech. Jedná se o inovativní interdisciplinární řešení, které je pomalu ale jistě implementováno v celém světě. Je jen velmi málo oblastí, ve kterých je Česká republika nezpochybnitelným globálním lídrem. Nanotechnologie takovouto oblastí jsou.

Není rouška jako rouška

Ochranné prostředky vyrobené z nano textilií mají oproti obyčejným rouškám a respirátorům hned několik výhod. Nanovlákna jsou na sebe vrstvena dle speciální "receptury" tak těsně aby zabránila průniku virů. Velikost viru covid-19 se pohybuje v rozmezí 100 - 140 nm. Jelikož české normy pro ochranné pomůcky stanovují záchyt od velikosti částice 300 nm, je zřejmé, že ochranné prostředky, které deklarují účinnost 99 % v rámci existující normy, rozhodně neposkytují ochranu před covid-19.

Rouška Nanovia Mask 99, 97 garantuje vzhledem k svým vlastnostem záchyt koronaviru s úspěšností 99,97 %. Rozdíl mezi účinností ochranných prostředků vysvětluje Jiří Stich, prokurista společnosti Nano2Health: "Výrobci obyčejných textilních ochranných prostředků často garantují záchyt až 99 %. Tato informace se ovšem nevztahuje k virům, nýbrž k bakteriím. Rozdíl velikosti bakterií a virů si můžeme ilustrovat na příkladu fotbalového míče, který představuje bakterii a pingpongového míčku, který představuje vir. Síť fotbalové branky pak představuje klasickou chirurgickou roušku. Tato síť bezpečně zachytí fotbalový míč, ale pingpongový míček jí snadno proletí. Roušky ze standardních materiálů zkrátka nejsou uzpůsobeny k tomu, aby menší, než fotbalový míč zachytily."

Prodyšnost zvyšuje účinnost i pohodlí

Dalším přínosem nano ochranných prostředků je jejich výborná prodyšnost. Tkanina sice vytvoří účinnou bariéru vůči prachovým i biologickým nečistotám těch nejmenších rozměrů, ale jejich vysoká porozita umožní nekomplikovaný průnik vzduchu. Nanovia Mask 99,97 tak svému nositeli zaručí dostatek kyslíku a suché prostředí v oblasti zákrytu. "Toto je naprosto zásadní vlastnost naší roušky. Kdo má zkušenosti s nošením klasického respirátoru FFP2, ví, jak obtížně se v něm dýchá. Užíváním Nanovia Mask 99,97 tento zásadní diskomfort odpadá," říká jednatel společnosti Nano2Health Jaroslav Kašický.

Rouška vs respirátor

Přesto, že je svými vlastnostmi Nanovia Mask 99,97 srovnatelná s respirátorem třídy FFP3, nemůže jeho funkci zcela nahradit. Důvodem je konstrukční řešení roušky, která nepřiléhá k lidské tváři tak těsně, jako respirátor. Přesto je vědecky ověřeno, že pro ochranu veřejného zdraví je používání kvalitních roušek naprosto dostatečné (viz aktuální vydání prestižního časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)). Společnost Nano2Health aktuálně intenzivně spolupracuje na certifikaci nanotkaniny pro výrobu respirátorů FFP2 a FFP3. Nová výrobní linka na nano respirátory by měla zahájit výrobu na přelomu března a dubna letošního roku.

Výdrž min. 12 hodin a možnost opakovaného užití

Dle epidemiologů vydrží jednorázová zdravotnická rouška jen několik desítek minut. Následně je třeba ji opatrně zlikvidovat. Doporučená doba nošení respirátoru třídy FFP3 je cca. 5 hodin. Rouška Nanovia Mask 99,97 vydrží zcela funkční min. 12 hodin a v případě nutnosti je možné ji použít opakovaně. V takovém případě ji výrobce doporučuje dezinfikovat pomocí dezinfekce vhodné pro nanovlákenné produkty.

Cena nanovlákenné roušky je vyšší, investice se přesto vyplatí

Cena roušky Nanovia Mask 99,97 je vzhledem k výrobnímu postupu, užité technologii a unikátním vlastnostem vyšší než u běžných jednorázových ústenek. Po sumarizaci jejich předností se ovšem jedná o produkt, který je ekonomicky mnohonásobně výhodnější i ekologicky přátelštější.

Na trhu se objevují nano podvrhy, kontrolujte certifikáty

Začátkem listopadu minulého roku odhalili vědci z Technické univerzity v Liberci falešné nanoroušky. Otestovali šest vzorků, ovšem jen tři z nich obsahovaly nanovlákenné textilie. Každý produkt označený jako ochranná pomůcka by měl splňovat přísná bezpečnostní kritéria a měl by být řádně testován. Nanovia Mask 99,97 je otestovaným, certifikovaným produktem, jehož používání je povoleno na území ČR i EU.

Nanovia mask 99, 97 bezezbytku splňuje nároky nové vyhlášky, vydané Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření o užívání ochranných prostředků, které vejde v platnost ve čtvrtek 25. února 2021. Na základě této vyhlášky bude nutné se na určitých místech chránit ochrannými prostředky, splňujícími parametry FFP2/KN95 a normy ČSN EN 14683+AC. Účinnost těchto prostředků musí být minimálně 95 %. Ústenky Nanovia Mask 99, 97 všechny výše uvedené požadavky bezezbytku splňují.

Více informací o rouškách Nanovia Mask 99,97 naleznete na webových stránkách www.nano2health.com.

Kontakt pro média:

Mgr. Kateřina Škabradová

pr@nano2health.com

Keywords ČR-koronavirus-průmysl-trh-nanotechnologie-firmy-Nano2Health

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.