Společnost Shanghai Electric posílila svou environmentální, sociální i firemní odpovědnost v souvislosti s projektem solárního parku MBR v Dubaji

Společnost Shanghai Electric Group (dále jen „Shanghai Electric" nebo „společnost") posílila, pro účely 5. fáze projektu solárního parku MBR (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) v Dubaji s výkonem 900MW, svou environmentální, sociální i firemní odpovědnost, za což se jí dostalo ocenění od společnosti Shuaa Energy, která realizaci tohoto projektu řídí.

Od zahájení výstavby tohoto projektu v srpnu 2020, se firma Shanghai Electric snaží posilovat opatření proti pandemii, zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a zapojovat své zaměstnance do činností související s ochranou životního prostředí. Jako ocenění za tvrdou práci zaměstnanců firmy Shanghai Electric, jí Omar Hassan, generální ředitel společnosti Shuaa Energy, která odpovídá za realizaci celého projektu, udělil Cenu za skvělý výkon 2020 (Excellent Performance Award) a vyjádřil tak firmě Shanghai Electric vděk za tvrdou práci za uplynulých šest měsíců a důvěru v budoucí spolupráci.

Největší solární park na světě

Solární park MBR se má stát největším samostatným solárním parkem na světě, vybudovaným na základě modelu IPP (Independent Power Producer - Nezávislý výrobce elektrické energie), přičemž jeho celková kapacita činí 5 GW a celková investice do jeho vybudování dosáhne částky 136 miliard dolarů. Očekává se, že po dokončení tento projekt sníží emise uhlíku v Dubaji o 6,5 milionu tun ročně.

5. fáze projektu zvýší celkový výkon solárního parku MBR o 900 MW na 2 863 MW, což by podle odhadů mělo uspokojit poptávku 270 tisíc domácností po elektrické energii a přispět ke snížení emisí uhlíku až o 1,8 miliardy tun ročně. V současné době jsou projekční práce na 5. fázi tohoto projektu hotovy z 85 %, přičemž samotná výstavba vysokonapěťového elektrického přenosového vedení je dokončena ze 40 %.

Solární park MBR je novým globálním referenčním projektem, který využívá nejhospodárnější aktuálně dostupné solární panely na světě. Díky nejmodernějším bifaciálním fotovoltaickým solárním panelům je sluneční záření zachycováno na obou stranách panelu a účinnost celého systému ještě zvyšuje pokročilý systém pro sledování slunečního záření. Na realizaci tohoto momentálně nejmodernějšího solárního projektu na Středním východě se podílí společnost Shanghai Electric ve spolupráci se svým partnerem, firmou ACWA Power. Toto partnerství vzniklo v průběhu 4. fáze výstavby tohoto solárního projektu a jeho smyslem je podpořit snahu Dubaje o dosažení trvale udržitelného rozvoje při nízkých emisích uhlíku.

Protipandemická opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců

Vzhledem k přetrvávající pandemii přijímá společnost Shanghai Electric zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti svých zahraničních zaměstnanců. Mezi tato opatření, mimo jiné, patří přednost při očkování proti onemocnění COVID-19. Kromě toho společnost pravidelně dezinfikuje kancelářské a ubytovací prostory a při realizaci projektu dodržuje řadu preventivních opatření, včetně dodávek roušek, osobních ochranných oděvů, brýlí, dezinfekčních prostředků, vitamínů či léků. Firma také nabízí vlastní izolační pokoje.

V rámci posílení vztahů mezi Číňany a místními zaměstnanci firma pořádá narozeninové oslavy, jejichž cílem je lidi spojovat. Stejně tak zaměstnanci mohou posílit soudržnost a získat lepší pocit sounáležitosti díky společnému hraní her, jako jsou solní tenis, šachy nebo karty. Během oslav čínského nového roku poskytne firma rodinám zaměstnanců, kteří pracují v zahraničí, řadu benefitů, a současně pro ně uspořádá speciální akci, při které budou čínští a místní zaměstnanci společně skládat písně pro jarní festival, který představuje významnou kulturní událost.

Akce v oblasti environmentální a firemní společenské odpovědnosti

Firma Shanghai Electric se snaží nejen budovat po celém světě novou energetickou infrastrukturu, ale usiluje také o větší zapojení svých zaměstnanců do aktivit v oblasti firemní společenské a environmentální odpovědnosti. V srpnu 2020 obdržela dubajská divize pro solární a tepelné elektrárny výzvu od organizací na ochranu životního prostředí ve Spojených arabských emirátech a zapojila se do projektu recyklace odpadu s názvem „My Community, Everybody's Community - Moje komunita je komunita všech". V rámci tohoto projektu se podařilo získat téměř 245 kg recyklovatelného odpadu.

Prostřednictvím těchto iniciativ chce firma Shanghai Electric ještě více přispět k trvale udržitelnému rozvoji Spojených arabských emirátů a pomoci při vytváření lepší budoucnosti pro všechny.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com

Keywords Čína-SAE-energie-ekologie-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.