PORR získal v Polsku zakázku velkého rozsahu

Zleva: Jerzy Dul (PKP PLK SA, Deputy Director of the Silesian Region), Siegfried Weindok (Member of the Board PORR S.A.) Copyright: © PORR

Zleva: Jerzy Dul (PKP PLK SA, Deputy Director of the Silesian Region), Siegfried Weindok (Member of the Board PORR S.A.) Copyright: © PORR

Finanční objem zakázky ve výši přibližně 280 milionů eur


Společnost PORR S.A. byla pověřena společností PKP Polskie Linie Kolejowe projektem a realizací stavebních prací na úseku železniční trati č. 131 mezi čtvrtí Batory ve městě Chorzów a obcí Nakło Śląskie. Nejnovější zakázka je součástí železničního koridoru C-E 65 mezi Chorzów Batory a obcí Zduńska Wola Karsznice. Finanční objem zakázky dosahuje přibližně 280 milionů eur (7,3 miliardy Kč). Tento projekt má být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2024.

"V uplynulých deseti letech realizovala společnost PORR pro polské dráhy PKP PLK S.A. velký počet důležitých projektů. Udělení této zakázky zdůrazňuje úspěšnou spolupráci všech zúčastněných stran a naši vysokou kvalifikaci v oblasti realizace projektů infrastruktury. Tento technicky náročný megaprojekt rozhodujícím způsobem zlepší rámcové podmínky pro nákladní dopravu v tomto regionu," uvedl Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR.

Zakázka zahrnuje projektové práce a realizaci dvoukolejného úseku železniční trati č. 131 v délce 23 km, která je součástí AGTC a transevropské železniční sítě (Trans-European Transport Network / TEN-T). Během necelého tři a půl roku musí společnost PORR S.A. realizovat celkem 77 kilometrů trati, 200 výhybek, 15 nástupišť, 66 inženýrských staveb, řídící a zabezpečovací systém a trakční vedení.

Modernizace s komplexním přístupem

Modernizace železničního koridoru C-E 65 mezi Chorzów Batory a Zduńska Wola Karsznice přispěje zároveň ke zlepšení nákladní i osobní dopravy. Práce na modernizaci různých tratí na této trase, propojující polské regiony Śląskie a Łódzkie navíc zvýší bezpečnost, omezí nepříznivé vlivy na životní prostředí způsobené železniční dopravou a usnadní přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.


Údaje a fakta ve zkratce

Název projektu: Projekt realizace stavebních prací na železniční trati č. 131, v úseku Chorzów Batory - Naklo Śląskie, od traťového kilometru 5,900 po kilometr 29,000

Objem prací: Design & Build

Objednatel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zhotovitel: PORR S.A.

Hodnota zakázky: cca 280 mil. eur (7.326 mil. Kč)

Plánované dokončení: za 41 měsíců


Tisková zpráva vč. obrazového materiálu ve vysokém rozlišení je k dispozici ke stažení v odkazu zde na PORR Newsroom.


S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Milena Ioveva

Koncernová mluvčí

PORR AG

M +43 50 626 1763

comms@porr-group.com

Keywords Polsko-Rakousko-stavby-železnice-firmy-PORR

Region
Europe, EU, NATO

Category
Automotive industry, transport and machinery
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.