Práce s elektronickým podpisem má pro znalce od 1. 1. 2021 nová pravidla

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti Zákon č. 254/2019 Sb., tedy Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který upravuje také problematiku práce s elektronickými podpisy. Znalecké posudky v elektronické podobě musí být mimo jiné podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřeny kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Jak se mění elektronický způsob podání znaleckého posudku?

Problematikou elektronického podpisu se zabývá především § 27 v rámci Hlavy VI. zákona, který udává, že každé vyhotovení znaleckého posudku, jež je podáno v elektronické formě, musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem a zároveň k němu musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo název znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“. Dále je nutné aby posudek byl opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Výše zmiňovaný kvalifikovaný elektronický podpis je vlastně nejvyšší formou elektronického podpisu. Vyznačuje se vysokou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti. Musí být nejen zaručený, ale také vytvořený kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta), a je nezbytné, aby byl založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Zjednodušeně to znamená, že takový certifikát není uložen přímo v počítači, ale je generován na speciální token nebo čipovou kartu, které jsou navíc zabezpečeny PIN kódem a heslem. Tím se liší od zaručeného elektronického podpisu, který je běžně využíván například při komunikaci s úřady či jinými institucemi.

Kvalifikované elektronické časové razítko

Kvalifikované časové razítko je doplňkem elektronického podpisu, který zaručuje, že elektronický dokument existoval v dané podobě v určitý časový okamžik. Je tak nezpochybnitelným důkazem o tom, jak dokument vypadal v okamžiku, kdy byl orazítkován. Razítko má platnost minimálně 5 let a je možné ho pořídit i v předplacených balíčcích, ze kterých se při každém podpisu jedno z razítek odebere.

Elektronické podání znaleckého posudku v praxi

Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, které zatím elektronický podpis nevyužívali vůbec, nebo pracovali pouze s kvalifikovaným certifikátem v PC (tj. zaručeným elektronickým podpisem), si tedy nově budou muset pořídit USB token, na kterém si musí zřídit nový certifikát. Dále je také nutné, aby si obstarali balíček kvalifikovaných časových razítek.

Při zřizování nových elektronických podpisů se znalci mohou obrátit buď přímo na akreditovanou certifikační autoritu (v ČR jde o První certifikační autoritu, PostSignum a eIdentity), anebo na některou z externích registračních autorit. Jednou z možností je například elektronickypodpis.cz, který nabízí nejen zřízení elektronického podpisu přímo v pohodlí kanceláře, ale také další konzultace a školení.

Kontakt:

www.elektronickypodpis.cz

Keywords ČR-komunikace-počítače-služby-ETERNITY CONSULTING

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.