SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM SOUTĚŽE RANDOVY NADACE PŘI SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD

Slavnostní vyhlášení soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, obhájené na některé z právnických fakult v České republice v akademickém roce 2019/2020 se uskutečnilo 16. prosince 2020 v 18:00 v prostorách kanceláře PRK Partners, s. r. o.


Letošními výherci prestižního ocenění se stávají:

• Klaudie Konečná s diplomovou prací Moderní technologie v medicíně a právo

• Ondřej Pajatsch s diplomovou prací Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla

• Viktor Kolmačka s diplomovou prací Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu


Randova nadace v současnosti navazuje na činnost jedné z nejstarších nadací působících v českých zemích. Původní Randova nadace byla založena v roce 1876 s cílem podpory mladých nadaných studentů práv. Jejím zakladatelem byl prof. Antonín Randa (1834-1914), jeden z nejvýznačnějších právníků Rakouska-Uherska. Jako právnické fakulty, kde výchovou budoucích právníků a současně pedagogů přispíval k posílení české university. Jeho práce z oblasti civilního práva měly zásadní význam pro rozvoj právní vědy v kontinentální Evropě. Činnost Randovy nadace po roce 1989 obnovil zakladatelův potomek, prof. Jan S. Kruliš-Randa.


Za laskavou podporu děkuje Randova nadace advokátní kanceláři PRK Partners, generálnímu partnerovi.


V případě dotazů prosím kontaktujte:

Soňa Rampulová

PRK Partners

Marketingový manažer

E-mail: sona.rampulova@prkpartners.com

Monika Šefránková

PRK Partners

Asistentka

E-mail: monika.sefrankova@prkpartners.com

Keywords ČR-právo-ocenění-firmy-PRK Partners

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.