Prečo sa študenti neustále uchyľujú k plagiátorstvu?

Plagiátorstvo sa v dnešnej dobe plnej falošných diplomových prác považuje za hrubé porušenie akademickej etiky. Nakoľko internet je miesto plné informácií, ktoré sú dostupné pre každého, je veľmi jednoduché vkĺznuť do neoprávneného osvojovania si cudzích myšlienok. Samotné slovo pochádza z latinského slova plagiare, čo znamená kradnúť. Pod plagiátorstvom sa najčastejšie považuje neoprávnené osvojenie si myšlienky, či už ide o teórie, myšlienky či hypotézy. Prevzatie týchto myšlienok môže byť častokrát neúplné, s malými úpravami, bez odkazu na ich autora. Výsledkom toho je následne plagiát, ktorý je cudzie dielo, ktoré autor vysokoškolskej práce prehlasuje za vlastné a vydáva ho za vlastné.

V akademických kruhoch nie sú plagiáty žiadnou neznámou. Najčastejšie dôvody, pre ktoré sa študenti stredných a vysokých škôl uchyľujú k plagiátorstvu sú nedostatok či absencia schopností vyhodnocovať internetové zdroje pre svoje práce, neznalosť citovania zdrojov či v neposlednom rade nedostatok času a z neho plynúca úzkosť, tieseň a panika z danej práce. Okrem samotného plagiátorstva na akademickej pôde sa taktiež stretávame s pojmom redundantná publikácia, pričom autorov nový článok sa podstatne zhoduje s jeho už publikovanou prácou. I napriek veľmi kvalitným softvérom na odhaľovanie plagiátov a plagiátorstva študenti stále riskujú a sú ochotní odovzdať prácu, v ktorej nedovolene používajú publikované i nepublikované myšlienky cudzích autorov.

Najistejším spôsobom, vďaka ktorému dokážu študenti predísť publikovaniu plagiátu, je akým sa študenti môžu vyhnúť plagiátorstvu je kontrola práce pred ich odovzdaním prostredníctvom online nástroja na kontrolu plagiátorstva. Na www.plag.sk je možné si zdarma skontrolovať prácu, kedy následne softvér vyhľadá a označí konkrétne miesta v práci, ktoré sú plagiátom a vyžadujú si úpravu. Študenti si tak môžu podrobne analyzovať svoj text pred jeho odovzdaním a nájsť konkrétne miesta v texte, ktoré vyžadujú dodatočnú úpravu. Report si následne študenti môžu uložiť a poslať ju rovno svojmu školiteľovi.


Kontakt:

www.plag.sk

Keywords Slovensko-školy-vzdělání-Plagramme

Region
Europe, EU, NATO

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.