Šesté číslo časopisu Fórum sociální politiky: erudované články o financování dlouhodobé péče nebo o konvergenci české ceny práce

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.


Prosincové číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), přináší erudované články například o financování dlouhodobé péče, konvergenci české ceny práce nebo o sociálně vyloučených lokalitách. V recenzní části profesor Jan Keller představuje francouzskou knihu pojednávající o návratu osobních služeb v domácnostech.


Jaroslav Vostatek
, profesor VŠFS, v prvním recenzovaném příspěvku analyzuje systémy financování dlouhodobé péče ve vybraných zemích OECD. Stejně jako ve svých předchozích článcích ve Fóru sociální politiky (dále též FSP) nabízí J. Vostatek řadu podnětů pro reformy českého sociálního systému.


Ve druhém recenzovaném příspěvku se Olga Hubíková, vědecká pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, zabývá oblastí péče o sebe u sociálních pracovníků na českých obecních úřadech.


Sociolog Jan Keller představuje knihu věnovanou sociálním a ekonomickým souvislostem nárůstu osobních služeb ve francouzských domácnostech. Pozoruhodné jsou pasáže například o tom, jak osobní služby prohlubují nerovnosti mezi ženami nebo jak daňová podpora poskytovaná domácnostem, které si mohou služebnictvo dovolit, zesiluje sociální nerovnosti.


Ekonom Jan Vlach se zabývá českou konvergencí ke skupině zemí EU 15 během hospodářského cyklu 2009?2019. Dokládá, že tradiční česká politika levné práce ve spojení s podhodnoceným směnným kurzem podstatně zpomalila mzdovou konvergenci, což mělo negativní dopad na životní úroveň. Článek Jana Vlacha jsme v plném znění zpřístupnili na internetu: https://www.vupsv.cz/download/jan-vlach-konvergence-ceske-ceny-prace/?wpdmdl=9030&refresh=5fe0732eea7f41608545070


Přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - pátého - čísla FSP. Toto vydání FSP se zabývalo sociálně politickými dopady koronavirové pandemie. Najdete v něm články o důsledcích první koronavirové vlny pro český trh práce (včetně práce z domova) nebo o tom, nakolik může nynější krize urychlit šíření tzv. základního nepodmíněného příjmu.

Pro novináře: v případě Vašeho zájmu oslovit některého z přispěvatelů FSP coby odborného respondenta Vám rádi zprostředkujeme kontakt.

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

ikona Fórum sociální politiky, č. 5, 2020


Kontakt:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

Keywords ČR-práce-sociální-média-koronavirus-hospodářství-firmy-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Business, marketing
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.