Společnost Shanghai Electric získala úvěrový rating AAA pro své zahraniční projekty

Společnost Shanghai Electric (dále jen „společnost" nebo „firma") (burzovní indexy SEHK: 02727, SSE: 601727), největší světový výrobce a dodavatel zařízení pro výrobu elektrické energie a průmyslových zařízení a poskytovatel integračních služeb, nedávno získala úvěrový rating AAA pro své zahraniční projekty. Úvěrový rating AAA, který je publikován v Čínské asociaci mezinárodních dodavatelů (China International Contractors Association - CHINCA) a ve Zprávě o úvěrovém hodnocení čínských mezinárodních dodavatelů a zaměstnavatelů za rok 2020 (Enterprise Credit Assessment for Chinese International Contractors and Labor Service Companies), je nejvyšším udělovaným ratingem a je důkazem toho, že společnost Shanghai Electric je spolehlivým partnerem pro mezinárodní projekty.


Úvěrové ratingy udělované asociací CHINCA představují v Číně spolehlivý ukazatel bonity a jsou formálně uznávané Čínským ministerstvem obchodu. Ministerstvo velmi pečlivě zkoumá kvalitu, konkurenceschopnost, finanční stav, úvěrovou historii, vývoj na zahraničních trzích a způsob, jakým jednotlivé firmy na zahraničních trzích podnikají. Získání takto vysokého ratingu je důležitým důkazem organizační kvality firmy Shanghai Electric a také schopnosti celé této skupiny realizovat a provozovat projekty v zahraničí.

Navzdory pandemii COVID-19 se firma snaží splnit cíle stanovené pro rok 2020. Co se týče probíhajících zahraničních projektů, firma při jejich realizaci důsledně dodržuje pracovně právní předpisy a zásady bezpečnosti práce a uplatňuje přísná protiepidemická opatření. Navzdory restrikcím v mezinárodní dopravě a omezení přístupu na staveniště se firmě Shanghai Electric daří dopravovat lidské zdroje a materiály na staveniště, a to především díky pečlivé organizaci a strategickému plánování. Díky tomu dokáže dokončovat důležité části projektů bez zbytečných časových ztrát a nákladů.

Jedním z největších zahraničních projektů firmy Shanghai Electric je uhelná elektrárna Thar Coal Block-1 s výkonem 2x660 MW v Pákistánu. Realizace tohoto projektu pokračuje a 12.listopadu byla úspěšně nainstalována ocelová konstrukce pro druhou spalovací komoru. V nedalekém uhelném dole Thar bylo vytěženo již 28,75 milionů metrů čtverečních zeminy, což představuje denní množství 330 000 metrů čtverečních. Celkem tak již bylo vytěženo 70 % plánovaného množství zeminy. Tento společný pákistánsko-čínský projekt navíc již brzy přejde do finální fáze, během níž bude dokončena výstavba celé spalovací komory a dojde k vytěžení zbývajících 30 % zeminy.

Čchien Siao-lej, PR manažer tohoto projektu, řekl: „Abychom dokázali zajistit včasnou instalaci spalovací komory, museli jsme se vypořádat s řadou problémů, což se nám podařilo díky pečlivému plánování. Díky předběžnému plánování a koordinaci výstavby jednotlivých částí projektů se nám podařilo stavební přípravu včas dokončit a spalovací komoru hladce usadit."

Firma se také podílí na projektu energetické transformace ve prospěch obnovitelných zdrojů energie ve Spojených arabských emirátech, kde staví hybridní elektrárnu CSP/PV (koncentrovaná solární energie/fotovoltaika) o celkovém výkonu 950MW. Tento solární projekt, který se skládá z elektrárny na koncentrovanou solární energii o výkonu 700 MW a z fotovoltaické elektrárny o výkonu 250 MW, je čtvrtou fází projektu solárního parku Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Park, který navrhl Dubajský úřad pro vodohospodářství a energetiku (Dubai Water and Power Authority - DEWA) v rámci své „strategie pro čistou energii". Dne 14. listopadu se podařilo splnit další významný mezník při výstavbě této hybridní CSP/PV elektrárny v Dubaji s výkonem 950 MW a byla instalována nosná ocelová konstrukce pro střechu, na kterou se spotřebovalo 1 600 tun oceli.

Při své nedávné návštěvě staveniště této elektrárny Jeho Výsost šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, viceprezident, předseda vlády a starosta Dubaje, řekl, že tento solární park přispěje k dalšímu rozvoji čisté energetiky ve Spojených arabských emirátech.

V nadcházejících letech chce firma dále urychlit rozvoj solární energetiky. V červenci skupina podepsala dohodu o návrhu, výstavbě a realizaci (EPC) v Dubaji. Jako oficiální partner Dubajské světové výstavy v roce 2021 se firma Shanghai Electric snaží posilovat své vazby na Středním Východě a ukazuje světu své odhodlání při budování nové energetiky a zlepšování mezinárodní spolupráce.


Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com

Keywords Čína-energie-průmysl-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Finance, economics
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.