Liberty Ostrava: Svět se mění, ocel zůstává

Slavnostní zapálení první vysoké pece – 1. ledna 1952 hutník Stanislav Najvert a tehdejší ministerský předseda Antonín Zápotocký.

Slavnostní zapálení první vysoké pece – 1. ledna 1952 hutník Stanislav Najvert a tehdejší ministerský předseda Antonín Zápotocký.

Areál huti Liberty Ostrava zabírá 6,5 km2, silniční síť podniku má zhruba 50 kilometrů a trať kolejové vlečky měří přibližně 250 km. Areál huti Liberty Ostrava zabírá 6,5 km2, silniční síť podniku má zhruba 50 kilometrů a trať kolejové vlečky měří přibližně 250 km.

Tradice výroby oceli v ostravské huti sahá do roku 1951. Nyní přichází období strategické transformace. Během deseti let investuje Liberty Ostrava 20 miliard korun do nové ocelárenské technologie a do modernizace válcoven. Omezí tím závislost na dovážených surovinách, zlepší flexibilitu a konkurenceschopnost, rozšíří výrobkové portfolio a udělá zásadní krok směrem k uhlíkové neutralitě.

Od sepsání zakládací listiny ostravské huti, dříve Nové huti, uplyne příští rok 70 let. Od té doby se píše historie jednoho z největších výrobních podniků v České republice. Dnes vyrábí ročně přes dva miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Loni se huť, která dříve nesla jméno ArcelorMittal Ostrava, stala součástí Liberty Steel Group patřící do koncernu GFG Alliance a změnila jméno na Liberty Ostrava.

Ostravská huť není jenom předním výrobcem oceli v České republice. Je také lídrem ve výrobě trubek a silničních svodidel, která lemují 80 procent českých silnic, inovativním centrem regionu s tisícem inženýrů. Představuje tak významný pilíř ekonomiky v Moravskoslezském kraji i v celé republice. Kromě tuzemského trhu dodává výrobky do více než 40 dalších zemí.

Letos na jaře například provedla významnou zakázku na výrobu 11 kilometrů ocelových bezešvých trubek, které byly určené pro ropné pole West Qurna na jihu Iráku, jedno z největších na světě. Projekty pro společnosti zabývající se těžbou ropy patří mezi ty nejnáročnější jak z pohledu technického provedení, tak z průběhu celkové realizace.

Huť Liberty spolu se svými ostravskými dceřinými společnostmi zaměstnává 6000 lidí, a patří tedy k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

Udržitelná výroba

V souladu s nadstandardním zaměřením na případné ekologické dopady využívá Liberty Ostrava při výrobě v současnosti nejmodernější technologie, a její výroba je tak vůči životnímu prostředí maximálně šetrná. Za rok 2019 snížila společnost emise tuhých znečišťujících látek na historické minimum. O to, aby výroba oceli v Ostravě co nejméně zatěžovala životní prostředí, se dnes v huti starají čtyři desítky tkaninových filtrů, které umí s více než 99procentní účinností zachytit i nejjemnější prachové částice. Největší z nich je filtr na aglomeraci Sever, který má plochu tkaninových filtračních hadic 44 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá velikosti sedmi fotbalových hřišť.

Mezi další v poslední době realizované významné ekologické projekty patří odsíření koksovny, odsíření a denitrifikace energetiky nebo výstavba fluidního kotle. Současné roční emise prachu z výroby v huti jsou nyní o neuvěřitelných 99 procent nižší než v 80. letech - jsou prostě na hranici toho, čeho je možné s použitím současných nejlepších technologií dosáhnout.

Na pořízení odprašovacích technologií vynaložila huť od privatizace v roce 2003 už více než šest miliard korun z vlastních zdrojů a další dvě miliardy šly z evropských dotací na instalaci technologií nad rámec legislativních požadavků.

Investice do budoucnosti

V neustále se měnícím světě, oblast průmyslu nevyjímaje, hrají hlavní roli moderní technologie. Potřebu vývoje a inovací si v Liberty Ostrava uvědomují, proto plánují do roku 2030 transformovat huť tak, aby se stala předním výrobcem oceli ve střední a východní Evropě nejen díky kvalitním produktům, ale také z hlediska čisté výroby.

Investice do zásadní modernizace výroby mají dosáhnout podle plánu přibližně 20 miliard korun a jejich cílem je zlepšit flexibilitu a konkurenceschopnost huti, snížit její závislost na dovážených surovinách a zároveň rozšířit výrobkové portfolio. Navíc pomohou naplnit cíl celé skupiny GFG stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální.

Investiční plán na modernizaci ocelárny už získal kladné vyjádření od ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu na životní prostředí. Počítá se s modernizací ocelárny, která bude spočívat ve výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě, které nahradí současné tandemové pece. To umožní huti využívat vyšší objem lokálního šrotu, a snížit tak závislost na dovážených surovinách a zároveň dramaticky omezit emise CO2 , prachu i dalších látek.

Spojení technologie výroby oceli ze surového železa z vysokých pecí a technologie elektrické obloukové pece, která využívá zejména šrot, dá ostravské huti také možnost pružně reagovat na vývoj na trhu. Novou ocelárenskou technologii chce huť vybudovat a uvést do provozu do roku 2023.

Důležitou součástí modernizace ocelárny společnosti Liberty Ostrava je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které huti umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel až ze sta procent ze šrotu. Firma chce vybudovat nezbytné připojení k této síti během následujících pěti let.

Investice do nové ocelárny bude doprovázena také rozsáhlou modernizací válcoven, která zlepší kvalitu výrobků a zvýší podíl produkce s vysokou přidanou hodnotou, po níž je na trzích, kam společnost dodává, vysoká poptávka.

Partner regionu

Liberty Ostrava je také významným partnerem vzdělávání, kultury a sociální sféry v Moravskoslezském kraji. Ročně podpoří desítky neziskových organizací jak finanční, tak i dobrovolnickou pomocí. Řadu let je zdejší huť generálním partnerem ostravských festivalů Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích a podporuje řadu dalších výjimečných kulturních akcí a institucí.

A protože je potřeba, aby na Ostravsku vyrůstala další generace odborníků pro průmyslovou výrobu, spolupracuje rovněž s technickými školami a univerzitami a každý rok se stará i o odbornou praxi více než stovky učňů z ostravských škol. Ve školním roce 2020/2021 projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář. Praktický výcvik proběhne jako každoročně pod vedením nejzkušenějších odborníků z huti.

Kontakt:

https://libertyostrava.cz/

Keywords ČR-hutě-firmy-speciál-Liberty Ostrava

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.