ČTK uzavřela s UK memorandum o spolupráci, týká se vědy, vzdělanosti i nezávislosti médií

ČTK a Univerzita Karlova uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Dokument dnes podepsali generální ředitel ČTK Jiří Majstr (vpravo) a rektor UK Tomáš Zima.

ČTK a Univerzita Karlova uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Dokument dnes podepsali generální ředitel ČTK Jiří Majstr (vpravo) a rektor UK Tomáš Zima.

ČTK a Univerzita Karlova uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Dokument dnes podepsali generální ředitel ČTK Jiří Majstr (vpravo) a rektor UK Tomáš Zima. ČTK a Univerzita Karlova uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Dokument dnes podepsali generální ředitel ČTK Jiří Majstr (vpravo) a rektor UK Tomáš Zima.

Česká tisková kancelář (ČTK) a Univerzita Karlova (UK) uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Jeho cílem je oboustranná podpora české vědy a vzdělanosti, mediální gramotnosti, svobody slova a nezávislosti médií a platí do října 2025. Dokument dnes podepsali generální ředitel ČTK Jiří Majstr a rektor UK prof. Tomáš Zima.


"ČTK léta spolupracuje s fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, například zpřístupňuje jejím studentům svůj zpravodajský servis. Agentura a dílčí aspekty její práce byly námětem celé řady odborných prací studentů. Bude jistě pro obě strany užitečné, když tuto zkušenost rozšíříme na celou univerzitu a společně připravíme další, nové typy projektů. Tento rok názorně ukázal, jak jsou věda i mediální gramotnost důležité," řekl generální ředitel ČTK Jiří Majstr.

"Spolupráci s ČTK velmi vítám, věřím, že se nám společně podaří připravit řadu užitečných projektů a akcí, které podpoří výuku studentů a také posílí povědomí veřejnosti o tématech vědy, výzkumu i vzdělávání. Podporu veřejnoprávních médií považuji za důležitou, a to zvlášť v době, kdy se část médií chová neseriózně a neváhá posilovat bulvarizaci a šířit dezinformace všeho druhu," uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Na základě memoranda mohou vznikat konkrétní smlouvy a dohody o spolupráci mezi ČTK a UK, například v oblasti stáží studentů v ČTK, přípravě vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo pořádání společných konferencí zejména se zaměřením na vzdělávání, uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi, zveřejňování a analýzy nových trendů ze zdravotnictví, farmacie, přírodních a sociálních věd, matematiky, kybernetiky a dalších vědních oborů.

ČTK se může stát mediálním partnerem vybraných akcí pořádaných UK, přičemž zůstane nedotčena redakční odpovědnost a nezávislost ČTK.

Memorandum o spolupráci nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému či finančnímu plnění. Konkrétní projekty a společné aktivity mohou vznikat až na základně smluv a dohod, které budou v rámci memoranda uzavírány.

Podobné dohody o spolupráci podepsala UK letos také se zástupci dalších veřejnoprávních médií - Českou televizí a Českým rozhlasem.


Kontakty:

Martina Vašíčková, mluvčí ČTK, e-mail: mluvci@ctk.cz

Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu UK, e-mail: martin.ayrer@ruk.cuni.cz

Keywords ČR-média-školy-vysoké-UK-ČTK

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.