Společnost Shanghai Electric získala vyšší BB rating podle indexu MSCI ESG. Zvýšení ratingu je důkazem neustálého zlepšování firmy v oblasti ESG

Společnost Shanghai Electric (index SEHK: 02727, SSE: 601727), světová jednička v oblasti výroby a dodávek energetických zařízení, průmyslových produktů a integračních služeb, získala vyšší BB rating podle indexu MSCI ESG. Udělení vyššího ratingu je důkazem pokroku, který firma dosáhla při zlepšování svých řešení pro energetiku a produktivity práce.


Firma Shanghai Electric usiluje o další vylepšování svého investičního ESG ratingu, který hodnotí trvalou udržitelnost firem pro potenciální investory z hlediska různých faktorů, jako jsou přístup k ochraně životního prostředí, sociální a firemní odpovědnost a další. V loňském roce firma zřídila výbor pro ESG, který se zaměřuje na stálé vylepšování parametrů ESG v rámci celé firmy a na jejich uplatňování ve všech oblastech, kde firma působí.


Organizace MSCI, která provozuje stejnojmenný index MSCI ESG, se rozhodla zvýšit ESG rating firmy Shanghai Eletric jako ocenění dlouhodobého úsilí této společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a podpory nových technologií, které umožňují vyrábět elektrickou energii z čistých, obnovitelných zdrojů. V hodnotící zprávě MSCI je uvedeno, že vzhledem k aktivitě společnosti Shanghai Electric v oblasti obnovitelných zdrojů energie, technologií pro uchovávání elektrické energie a chytrého připojení obnovitelných zdrojů do rozvodných sítí, má tato firma "skvělou příležitost využít současnou situaci v Číně, která do roku 2030 usiluje o zastavení růstu emisí uhlíku a zajišťování výroby elektřiny v co největší míře z obnovitelných a čistých zdrojů."


Aktuální výsledky firmy Shanghai Electric naznačují, že orientace na ESG funguje. Za první pololetí letošního roku firma zaznamenala 40,75% meziroční nárůst objemu nových objednávek na energetická zařízení, integrační služby i průmyslové produkty. Při meziročním srovnání růstu objednávek jen v oboru energetiky, dosáhla firma Shanghai Electric meziročního nárůstu dokonce o 505,9 %.


Organizace MSCI kladně hodnotí zejména přístup firmy Shanghai Electric k čistým technologiím. MSCI ve své zprávě uvedla, že firma Shanghai Electric využívá všechny příležitosti k tomu, aby mohla přispět k rozvoji trhu s čistou energetikou, což dokazuje zejména svými moderními produkty pro jadernou energetiku, uhelné tepelné elektrárny, plynové turbíny IGCC, větrné a solární elektrárny a také díky technologiím umožňujícím chytré připojení různých typů elektráren do rozvodných sítí a technologiím na likvidaci odpadu.


Společnost Shanghai Electric vybudovala také špičkový systém péče o zaměstnance, jehož cílem je zajistit fyzickou i duševní pohodu zaměstnanců, což pomáhá udržet stabilitu a kvalitu výroby. V rámci boje s pandemií COVID-19 firma svým zaměstnancům nabízí řadu výhod, včetně zajištění bezpečí na pracovišti, dostatku odpočinku a ubytování pro zahraniční zaměstnance.


Firma Shanghai Electric také dbá na bezpečnost svých zaměstnanců. Od ledna letošního roku společnost Shanghai Electric, ve spolupráci se svými partnery, přijala zvláštní preventivní opatření proti viru a zřídila kontrolní tým, který zajišťuje ochranu zaměstnanců pracujících ve vzdálených lokalitách, jako jsou například Dubaj nebo Bangladéš. Zaměstnanci, včetně místních dočasných pracovníků a brigádníků, dostávají praktickou příručku v angličtině a arabštině, kde najdou všechny podstatné informace o ochraně zdraví a opatřeních, která by měli dodržovat, aby předešli nákaze.


Organizace MSCI ve své zprávě uvedla, že firmě Shanghai Electric "hrozí nižší riziko přerušení prací z důvodu nespokojenosti zaměstnanců či snížené produktivity práce."


Firma Shanghai Electric se také snaží i nadále pokračovat v digitalizaci svého podnikání. "Aktivně se snažíme digitalizovat a měnit naše vnitřní postupy tak, abychom splnili ty nejnáročnější mezinárodní normy v oblasti digitalizace," řekl Čcheng Jen, výkonný a generální ředitel firmy Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd.


Mezi poslední úspěchy firmy na poli digitalizace patří zmodernizovaná platforma SEunicloud, za kterou firma na letošním summitu World Artificial Intelligence Conference Summit získala cenu pro nejchytřejší průmyslovou technologii. Tato platforma nabízí chytrá řešení pro správu dodavatelského řetězce, vzdálenou správu tepelných a větrných elektráren, nástroje pro údržbu strojů a zařízení a nástroje pro správu a řízení technologií pro distribuci a uchovávání elektrické energie.


V rámci své strategie pro trvale udržitelný rozvoj se firma Shanghai Electric bude i nadále snažit uplatňovat postupy ESG a dosáhnout i v nadcházejících letech dalších zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí, sociální a firemní odpovědnosti.


Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg


Kontakt: Shen Jin, +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com

Keywords Čína-energie-průmysl-koronavirus-firmy-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Health service
Finance, economics
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.