Páté číslo časopisu Fórum sociální politiky: erudované články o sociálně politických dopadech koronavirové pandemie

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 13. listopadu 2020

Páté letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), je monotematické: přináší erudované články o sociálně politických dopadech koronavirové pandemie.


Pavel Kaczor, ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Táboře a vysokoškolský lektor, v prvním recenzovaném příspěvku identifikuje regiony České republiky s největšími vlivy první koronavirové vlny na tuzemský trh práce a hledá příčiny vyšší intenzity těchto důsledků v některých okresech.


V druhém recenzovaném článku pojednává trojice autorek VÚPSVu o práci z domova, tedy o organizační formě práce, kterou koronavirová pandemie významně rozšířila. Obsáhlý závěr této stati zároveň představuje aktuální shrnutí podstatných ekonomických, pracovněprávních i sociálněpsychogických aspektů práce z domova.


V pátém čísle Fóra sociální politiky dále naleznete příspěvky například o dopadech koronavirové pandemie na osoby bez domova nebo o tom, nakolik může nynější krize urychlit šíření tzv. základního nepodmíněného příjmu. Věříme, že Vás zaujmou i recenze dvou významných zahraničních publikací.


Na internetu jsme zpřístupnili dva články pátého čísla FSP. Příspěvek právníka Jana Vobořila se zabývá problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií ( https://www.vupsv.cz/2020/10/26/problematicke-stranky-digitalizace-a-trendy-zesilene-koronavirovou-pandemii-upoutavka-na-prave-vydane-5-cislo-casopisu-forum-socialni-politiky/ ).


Volně dostupný je již nyní i esej Marka Szczepańského, profesora Vysokého učení technického v Poznani, který se zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky ( https://www.vupsv.cz/2020/10/16/pandemie-koronaviru-jako-udalost-typu-cerna-labut/ ).


První přílohou této tiskové zprávy jsou názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek pátého čísla Fóra sociální politiky. Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.


Druhou přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - čtvrtého letošního - čísla FSP. Toto vydání se zabývalo sociálně politickými dopady Průmyslu 4.0 i covidu-19 a přineslo velmi zajímavou recenzi, v níž profesor Jan Keller zhodnotil knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.


Dodáváme, že vydavatel Fóra sociální politiky - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. - je nyní aktivnější na internetových sociálních sítích Facebook, LinkedIN a Twitter. Těšíme se na spojení s vámi i těmito komunikačními cestami.


Facebook: https://www.facebook.com/vupsv

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/vupsv

Twitter: https://twitter.com/vyzkumny


Kontakt:

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

ikona Názvy článků, abstrakty a medailonky (i e-adresy) všech přispěvatelů 5. čísla FSP

ikona Fórum sociální politiky, č. 4, 2020

Keywords ČR-koronavirus-práce-věda-média-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Science, education and school system
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.