Hybridní vyučování podle odborníků promění roli škol

Hybridní vyučování podle odborníků promění roli škol

Hybridní vyučování podle odborníků promění roli škol

Martina Přenosilová, zakladatelka školy Beehive International School

Distanční výuka u nás dosud byla výsadou univerzit, pandemie koronaviru ale vnesla debatu o výuce na dálku i na půdu základních a středních škol.


V pražské bilingvní škole Beehive se například o dálkovém studiu mluví už dva roky. Podle zakladatelky školy Martiny Přenosilové totiž dává smysl nejen v době pandemie - naučí děti samostatnosti a pomůže jim prohloubit tzv. soft skills.

Kromě praktických výhod má hybridní vzdělávání podle Martiny Přenosilové potenciál proměnit i roli škol. Přesun výuky od papírových učebnic a sešitů do online prostředí podle ní urychlí proměnu role školy do výchovné a podpůrné. "Žáci budou pracovat samostatněji a z učitelů se stanou koučové a podporovatelé, nikoliv nositele informací. Ještě více tak bude záležet na pedagogické kvalitě vyučujícího," věří zakladatelka školy. Podle zkušeností z Beehive se děti pomocí technologií zvládnou naučit stejný objem učiva rychleji, z čehož plyne další velká výhoda - zbývající čas může být využit k prohlubování tzv. "soft skills", které se v českém školství často opomíjí.

"O on-line programu pro dálkové studium už ve škole mluvíme asi dva roky. I před koronavirem totiž potřeby některých rodičů a dětí napovídaly, že to bude nezbytné. Rodiče dnes v rámci pracovního trhu často cestují a chtějí, aby děti zůstaly v kontaktu s češtinou a se svými kamarády. Distanční nebo částečně distanční program je řešením také pro studenty, kteří jsou například dlouhodobě nemocní," vysvětluje Martina Přenosilová. Koronavirus tak zařazení hybridní - tedy zčásti prezenční a zčásti dálkové - výuky ve škole jen uspíšil.


Jak hybridní výuka funguje v praxi?

Tak například žáci i učitelé využívají k výuce po celou dobu Google Classroom, každý má svůj účet. Všechny materiály, které nejsou v učebnicích jsou na této platformě s žáky sdíleny, včetně prezentací, videí, vše co máme v prezenční výuce může dítě shlédnout a vypracovat z domova. Po domluvě s učitelem se nepřítomné dítě může přes Zoom připojit do výuky a vyslechnout si tak například výklad nové látky nebo může být zkoušeno z nastudovaného obsahu.


Nůžky ve společnosti se rozevřou

"Podle závěrů České školní inspekce se po dobu uzavření škol, tedy tři a půl měsíce, nepodařilo navázat komunikaci asi s 9500 žáků základních a středních škol, ať už kvůli chybějícímu technologickému vybavení nebo vzdělání. Tady se ukazuje, jak rozdílná úroveň ovládání digitálních dovedností - jak u dětí, tak u pracovníků ve školství - bude prohlubovat rozdíly ve vzdělání a posouvat startovní čáru nove generace. Nůžky se tak rozevřou i ve společnosti," obává se Martina Přenosilová.


Vize školy 21. století

Pandemie odborníků nastavila kurz, jakým se bude vyvíjet školství i v dalších letech. "Nechceme opustit vlnu, na kterou nás vynesla koronakrize, ale chceme na ní zůstat, sžít se s ní a nechat se nést dál vstříc novým možnostem. Za pět let se u nás budou učit technologie individuálně přizpůsobené potřebám dětí, učitel bude zejména kouč. Do školy budeme chodit 4x v týdnu. Za deset let zrušíme třídy, uděláme skupiny a kluby podle zájmu a talentu dětí. Dětem umožníme výběr mezi on-line hodinou a osobní přítomností. Měkké dovednosti budou tvořit podstatnou část prezenční výuky," sdílí svoji vizi do budoucna Přenosilová. Více informací najdete na webu https://www.beehive.cz/.


O BEEHIVE

Beehive International School je jedinečná škola, která nabízí vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte. Vzdělávání dětí ve škole probíhá již od jesliček a přechází přes mateřskou školu k plně bilingvnímu vzdělávání na základní škole. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte. Od nejnižšího stupně vzdělávací soustavy Beehive International School dochází k propojení českého a britského kurikula. Právě spojením českých i britských osnov v jejich plné míře dosahujeme naprosto unikátního vzdělávacího programu, který u nás nemá obdoby. Naší studenti tak mají jedinečnou možnost zachytit nejenom český, ale i britský vzdělávací program a tím si otevřít dveře do celého světa mezinárodních vzdělávacích institucí. Více informací je k dispozici na http://www.beehive.cz/.


ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-školy-koronavirus-Beehive International School

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.