Vytunelování SVJ zabrání nová služba Alarm SVJ

Jak je možné podvodně převzít rozhodování ve vašem SVJ nebo družstvu? Překvapivě snadno. Následkem mohou být nejen až milionové ztráty, ale až na dlouhé měsíce zcela ochromené SVJ, které se ocitlo bez legitimní moci.


Jak napadení SVJ probíhá?

Podvodník (většinou společnost s ručením omezeným, jejímž jednatelem je "bílý kůň") zfalšuje zápis ze shromáždění a nechá se zvolit jako statutární orgán a zapsat do rejstříku. "Po zápisu ve veřejném rejstříku může tento nový "statutár" manipulovat s penězi na účtech, uzavírat úvěry a vykonávat další aktivity, které mohou vlastníka bytového domu i jeho obyvatele významně poškodit. Navíc i po navrácení do původního stavu nemá výbor žádnou jistotu, že se pokus nebude vzápětí znovu opakovat," popisuje současný stav Mgr. Vojtěch Opočenský z portálu www.svjpravnik.cz. V současné době se již počet těchto pokusů blíží stovce. Ačkoliv se podvodníci dosud zaměřili pouze na SVJ, stejně zranitelná jsou i bytová družstva.


Jediným řešením je mít informaci o podvodném pokusu včas

V reakci na podvodné pokusy přichází statutárním zástupcům SVJ a družstev na pomoc Sdružení českých, moravských a slezských SVJ s novou unikátní službou Alarm SVJ. "Alarm SVJ za společenství a bytová družstva nepřetržitě sleduje jakákoliv podání a změny v rámci rejstříkového soudu a ihned hlásí každou změnu. Na začátku si od společenství vezmeme nouzový kontakt (e-mail a tel. č.) a na něj mu dámě vědět, pokud se bude cokoliv dít. Pokud se ukáže, že se dané SVJ stalo obětí podvodu, kontaktuje ho přímo náš právník, který za něj vyřeší veškerá podání (na rejstřík a na policii), projde s ním situaci a komunikuje s bankou. Veškeré tyto činnosti se dějí v rámci jediného dne, protože čas v případě těchto podvodů hraje rozhodující roli," doplňuje Mgr. Jan Eisenreich, předseda Sdružení českých, moravských a slezských SVJ.


Více informací o službě i její objednání najdete přímo na stránce www.alarmsvj.cz.


Kontakt:

Mgr. Jan Eisenreich

Vedoucí právník, ČMSSVJ

Novotného lávka 200/5

Staré Město, 110 00 Praha 1

e-mail: jan.eisenreich@ak-drha.cz

Keywords ČR-právo-byty-družstva-ČMSSVJ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.