Společnost Prevailion obdržela od společnosti Gartner titul „skvělý prodejce“ v oblasti bezpečnostních operací a informací za rok 2020

Společnost Prevailion, globální lídr ve zpravodajství o kybernetických hrozbách, dnes oznámila, že v nejnovějším reportu „Skvělí prodejci“ v oblasti bezpečnostních operací a informací, byla společností Gartner uznána jako „skvělý prodejce“.

Tento report společnosti Gartner profiluje „nově se objevující hráče na trhu, které by vedoucí bezpečnosti a risk managementu měli vzít v potaz při vyhodnocování objevujících se hrozeb, které vyžadují nejnovější technologie zabezpečovacích operací.“ Gartner píše, že: „Vedoucí risk managementu a bezpečnosti hledají řešení pro lepší viditelnost do jejich IT prostředí za účelem posilnění zabezpečení a upozornění na mezery v řízení bezpečnosti a následné prioritizace opravných činností na základě obchodních rizik.“ Také uvádí, že: „Organizace bojují s redukcí zranitelných míst z důvodu neschopnosti správně odhadnout jejich závažnost kvůli nedostatečné znalosti prostředků a prostředí vnějších hrozeb.“

Tento nedostatek znalosti aktivních a nově vznikajících hrozeb představuje hlavní výzvu pro kybernetickou bezpečnost organizací a je primárním cílem Prevailionu. Prostřednictvím plošného rozmístění tajných senzorů Prevailion aktivně monitoruje tisíce kyberútoků v reálném čase včetně miliard malwarové komunikace a zachycuje nebývalé množství škodlivých informací, které mohou společnosti využít k ochraně svých sítí.

„Je nám ctí, že jsme byli vybráni společností Gartner. Věříme, že tento výběr poukazuje na to, že Gartner schvaluje základní technologii naší platformy a vidí tvrdou práci a odhodlání našeho týmu," uvedl Karim Hijazi, zakladatel a generální ředitel společnosti Prevailion. „Ve společnosti Prevailion udáváme nový směr v oblasti zpravodajství o hrozbách tím, že společnostem poskytujeme větší přehled o aktérech hrozeb zaměřených na jejich sítě a sítě jejich nejbližších partnerů. Tím, že budeme sledovat vlastní infrastrukturu útočníků, můžeme společnostem poskytnout cenné informace o záškodné kriminální činnosti zahraničních hackerů a seznamy cílů. To umožňuje podnikovým bezpečnostním týmům lépe vyhodnocovat závažnost hrozby tím, že se okamžitě soustředí na potvrzené útoky, místo aby se musely spoléhat na hlučné a chybné bezpečnostní výstrahy nebo vágní přehledy rizik.“

EXKLUZIVNÍ VHLED DO NEBEZPEČNÉ KYBERNETICKÉ AKTIVITY

Prevailion v současné době sleduje více než 28.000 kompromitovaných organizací po celém světě, od veřejně obchodovaných společností a jejich partnerů v dodavatelském řetězci po vlády, univerzity, nevládní organizace a další. Mnoho případů prolomení kybernetického zabezpečení, které společnost Prevailion pozorovala, je oběťmi nezjištěno nebo nehlášeno.

Podle exkluzivních informací Prevailionu vykazuje 22 % společností z žebříčku Fortune 500 aktivní nebo nedávnou kompromitující aktivitu hackerů přidružených buďto ke státu nebo ke kriminální organizaci. To zahrnuje 79 % softwarových společností a 64 % farmaceutických společností. Na základě pozorování nedávné kybernetické aktivity se jedná o odvětví, na která útočníci cílí nejvíce.

Prevailion má k dispozici jedinečné kybernetické prostředky, díky kterým detekuje aktivní hrozby v podnikových sítích bez potřeby povolení k přístupu do sítě napadené společnosti. Toho Prevailion docílí díky svému informačnímu týmu, který se zaměřuje na zločinecké sítě, aby zachytil komunikaci mezi hackerskými velícími a řídícími servery a malwarem, který byl hackery vypuštěn. Tato schopnost sledovat kriminální aktivitu poskytuje Prevailionu v reálném čase značně rozšířený vhled do hackerských společností po celém světě. Také jim to umožňuje předvídat nové útoky předem.

Platforma APEX společnosti Prevailion je spolehlivým zdrojem informací o tisících neohlášených prolomení obran firem a poskytuje nepřetržité informace o nových hrozbách, eskalaci aktivit probíhajících narušení a nápravných snahách podniků.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI GARTNER

Společnost Gartner nepodporuje žádného prodejce, produkt nebo službu uvedenou v našich výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologie, aby si vybrali pouze ty prodejce, kteří mají nejvyšší hodnocení nebo jiné označení. Výzkumné publikace Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace Gartner a neměly by být vykládány jako prohlášení o faktech. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na tento výzkum, včetně veškerých záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

O SPOLEČNOSTI PREVAILION

Prevailion je zpravodajská společnost zpravující o bezpečnostních narušeních, která mění způsob, jakým organizace přistupují ke zmírňování rizik a obchodnímu rozhodování. Prostřednictvím pokročilého poskytování informací na míru a bezdotykové platformy poskytuje Prevailion úplný přehled „důkazů kompromitace“ pro zákazníky a jejich partnerské ekosystémy. Další informace o společnosti Prevailion naleznete na www.prevailion.com.

Původní verzi naleznete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005166/en/

Kontakty

Michael Sias

inquiry@firm19.com

954-361-3963

Zdroj: Prevailion

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-počítače-Gartner-Prevailion

Region
USA, Canada, U.N.

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.