FREIRAUM FESTIVAL, HYBRIDNÍ PANEVROPSKÝ FESTIVAL O STAVU SVOBODY V DNEŠNÍ EVROPĚ, OD 30. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

Jak je na tom dnes Evropa se svobodou? To je otázka, která v koronavirové době ještě získala na naléhavosti. Goethe-Institut spolu se svými partnery z platformy Freiraum sezval myslitele, kulturní pracovníky a umělce z celé Evropy, aby se jí společně věnovali během Freiraum Festivalu, který proběhne od 30. října do 1. listopadu 2020. V rámci virtuálních událostí i místních akcí v Bruselu, Berlíně a dalších osmnácti evropských městech budou diskutovat o nových perspektivách a spojenectvích v Evropě v kontextu německého předsednictví Rady EU. Kromě hlavních projevů, s nimiž vystoupí socioložka Eva Illouz a politolog Ivan Krastev, a různých panelových diskuzí a performancí bude také členka Evropské komise Mariya Gabriel oficiálně seznámena s „Manifestem Freiraum“.


Goethe-Instituty v Evropě na projektu Freiraum od roku 2017 spolupracují s více než padesáti partnery. Jeho cílem je prozkoumat, co dnes v Evropě znamená svoboda. Kde je svoboda ohrožena a jakým způsobem je možné ji podpořit? Občanské svobody jsou v rostoucí míře potlačovány ze strany sílících nacionalistických a populistických hnutí. V důsledku koronavirové pandemie jsou teď veřejné i soukromé svobody v Evropě omezovány prostřednictvím pravidel „sociálního distancování“, zákazů vycházení a karantén, jakož i uzavřených hranic. Umění a kultura ve všech svých podobách však současně vstupují do lidských domovů více než kdy dříve. Jak je svět umění z hlediska obsahu a formátů připraven na budoucí výzvy?


Goethe-Institut spolu se svými partnery v platformě Freiraum uspořádá při příležitosti předsednictví Německa v Radě EU hybridní Freiraum Festival jako otevřenou konverzaci o nové realitě Evropy postižené pandemií a o solidárních opatřeních na podporu odolné a inkluzivní společnosti. V Bruselu, Berlíně a osmnácti dalších evropských městech od 30. října do 1. listopadu společně zazní celá řada evropských hlasů a perspektiv. Program zahrnuje online summit složený z živých a předtočených diskuzí, proslovů a performancí, které lze sledovat z celé Evropy, jakož i fyzické živé akce ve dvaceti evropských městech - od Bruselu a Berlína po Athény, Turín a Prahu.


Všechny tři dny Freiraum Festivalu (30.-31. 10. a 1. 11.) budou živě streamovány na festivalovém webu (www.freiraumfestival.eu).


Dne 30. října, po uvítací řeči generálního tajemníka Goethe-Institutu Johannese Eberta, slammerka Samira Saleh v Bruselu nahlas přečte Manifest Freiraum a oficiálně jej předloží evropské komisařce pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariyi Gabriel. Tento dokument představuje výzvu k zachování a dalšímu rozkvětu rozmanitosti v Evropě. Poté vystoupí bulharský politolog Ivan Krastev, držitel Ceny Jeana Améryho za evropský esej za rok 2020, který svůj hlavní projev nazval „Začněte si dělat starosti. Podrobnosti později... - úvahy o stavu svobody v Evropě“. V navazující panelové diskuzi bude Johannes Ebert s Ivanem Krastevem a socioložkou Evou Illouz debatovat o „nové normalitě“ po lockdownu. Jejich konverzace bude součástí série debat Neue Wir-Erzählungen, kterou Goethe-Institut pořádá ve spolupráci se styčnou kanceláří ARD v Bruselu a německým týdeníkem Die Zeit a která se zaměřuje na otázky jako: Jaké nové narativy o Evropě můžeme kolektivně vytvořit a vzájemně si vyprávět? Kým chceme být a kam chceme společně jít? Co potřebujeme k tomu, abychom mohli podpořit politickou, hospodářskou, kulturní a sociální agendu Evropské unie a celé Evropy?


V druhý festivalový den (31. října) zahájí Eva Illouz online program svým projevem na téma „Může být domov útočištěm ve světě zasaženém krizí? Úvahy o politických důsledcích covidu-19“. Tato socioložka a spisovatelka bude zkoumat „naše čtyři stěny“, tedy soukromou sféru, často zmiňovanou jako útočiště a současně vězení. Právě covidová krize vystavuje tradiční pojetí soukromí, rodiny a domova těžké zkoušce. Jaké výzvy z toho plynou a jak jsou provázány se základními společenskými institucemi? Po hlavním proslovu budou následovat dvě kola diskuzí se sociálními vědci, umělci a aktivisty na téma „Současná biopolitická demokrize“ a „Sociální hnutí a nová solidarita“, do nichž se zapojí italský spisovatel a teoretik médií Franco Bifo Berardi, italská teoretička a aktivistka Tiziana Terranova, kašmírská spisovatelka a ekonomka Nitasha Kaul či v New Yorku žijící britský umělec Liam Gillick. Zaměří se mimo jiné na úlohu sociálních hnutí a na to, jak v Evropě vytvořit novou solidaritu a nová spojenectví.


Panelové diskuze doplní umělecké intervence a experimentální performance, které vznikly speciálně pro tento online formát, jakož i živé vstupy z místních akcí partnerů z platformy Freiraum. Festivalový program bude naživo uvádět dvojice moderátorů ve studiu.


Online program bude pokračovat 1. listopadu 2020, a to ve spolupráci s projektem Goethe-Institutu Common Lab. V rámci diskuze nazvané „Jak je na tom umění - nové formáty a publika“ se pracovníci z oblasti kultury a umění z Evropy a Spojených států, například Thomas Oberender, Helgard Haug, Daria Mille, Julieta Aranda a Mark Titchner, zaměří na nové výzvy, které pro svět umění představuje koronavirová pandemie, pokud jde o produkci, distribuci, marketing a recepci uměleckých děl. Zhodnotí také příležitosti, které nabízejí nové formáty, způsoby zapojení veřejnosti a umělecké zobrazení jako forma politického odporu.


Místní akce


Vedle online summitu se bude ve dvaceti evropských městech konat řada místních akcí.


V Praze pořádá Institute H21 za podpory Goethe-Institutu Česká republika online debatu o svobodě slova, která se uskuteční 31. října. Přispějí do ní Adam Růžička, ředitel Institute H21, Karel Janeček, zakladatel Institute H21 a Jan Hořeňovský, projektový manažer téhož institutu.


Máte-li zájem o další informace a živý přenos, sledujte Institute H21 a Goethe-Institut Česká republika na Facebooku: facebook.com/ih21.org a facebook.com/GoetheInstitutPrag.


Freiraum Festival - virtuální evropský oběd pro novináře

15. října 2020, 12.30 (SEČ) na platformě Zoom

Registrační formulář pro virtuální oběd pro novináře:

www.freiraumfestival.eu/press

Umělečtí ředitelé představí nadcházející program a hlavní události.

Podrobný program festivalu (EN)

www.freiraumfestival.eu

Informace pro média (EN/DE)

www.freiraumfestival.eu/press

Projekt FREIRAUM (EN/DE)

www.goethe.de/freiraum


Projekt Freiraum, který Goethe-Institut zahájil v roce 2017, spolupracuje s 53 partnery z oblasti kultury a umění, výzkumné obce a občanské společnosti ve 42 zemích s cílem posoudit stav svobody v Evropě.

Freiraum Festival je spolupořádán týmem kurátorů z naší partnerské sítě pod uměleckým vedením společnosti ArtBOX Creative Arts Management. Na programu posledního dne festivalu bude spolupracovat Common Lab, „projekt excelence“ soluňského Goethe-Institutu a společností ArtBOX a TIF-Helexpo (Řecko).

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Prostřednictvím svých 157 institutů v 98 zemích světa podporujeme studium německého jazyka v zahraničí, pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci a zprostředkujeme aktuální informace o současném Německu. Díky partnerství s institucemi na mnoha dalších místech má Goethe-Institut na celém světě přibližně tisíc kontaktních míst. Jako národní a současně evropský kulturní institut podporuje Goethe-Institut vizi progresivní evropské integrace a v rámci svých rozmanitých činností vytrvale usiluje o posilování základních hodnot Evropské unie: svobody, rovnosti a otevřenosti. V Evropě Goethe-Institut provozuje celkem 52 institutů.


Další projekty Goethe-Institutu u příležitosti německého předsednictví Rady EU:

www.goethe.de/eu2020


Další informace o oficiálním kulturním programu německé spolkové vlády během německého předsednictví Rady EU:

www.eu2020.de


PROGRAM FREIRAUM FESTIVALU

Pátek 30. října 2020 (18.30-22.30)

ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Přímé přenosy z různých evropských měst

Živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

18.30

Hudební úvod: Rapsodie Freiraum

Koncept: Edit Pula; skladatel: Fatos Qerimaj (Tirana, 2018); dirigent: Floris Lammens

18.35-19.00

Zahajovací řeč generálního tajemníka Goethe-Institutu Johannese Eberta

Představení platformy Freiraum - Christos Savvidis, ředitel společnosti ArtBOX, Soluň, umělecký spoluředitel festivalu, zástupce partnerů projektu Freiraum

19.00-19.30

Hlavní řeč: „Začněte si dělat starosti. Podrobnosti později... - úvahy o stavu svobody v Evropě“ - Ivan Krastev, politolog, předseda Centra pro liberální strategie v Sofii, stálý člen Institutu pro vědy o člověku ve Vídni

19.30

Manifest Freiraum: vystoupení slam poetry

Symbolický a umělecký přednes Manifestu Freiraum v podání slammerky Samiry Saleh a oficiální předání manifestu Mariyi Gabriel, komisařce EU pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

20.00-21.30

Panelová diskuze: „Nová normalita po lockdownu?“ s Evou Illouz (profesorka sociologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Škole pokročilých studií ve společenských vědách v Paříži, spisovatelka), Ivanem Krastevem (politolog, předseda Centra pro liberální strategie v Sofii, stálý člen Institutu pro vědy o člověku ve Vídni) a Johannesem Ebertem (generální tajemník Goethe-Institutu). Moderátor: Matthias Krupa, redaktor pro evropské záležitosti časopisu Die Zeit.

Diskuzi, která je součástí série „Neue Wir-Erzählungen“ (Nové kolektivní narativy), spolupořádají styčná kancelář ARD v Bruselu a Die Zeit.

21.35-22.15

Koncert: provedení Rapsodie Freiraum

Koncept: Edit Pula; skladatel: Fatos Qerimaj (Tirana, 2018); dirigent: Floris Lammens


Sobota 31. října 2020

STAV SVOBODY V DNEŠNÍ EVROPĚ:

SOUČASNÁ BIOPOLITICKÁ KRIZE, SOCIÁLNÍ HNUTÍ A NOVÁ SOLIDARITA

Online summit: 14.00-19.00, živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

Místní akce se budou konat souběžně ve 20 evropských městech.

14.00-14.10

Uvítací řeč Johannese Eberta (generální tajemník Goethe-Institutu)

14.10-14.30

Hlavní řeč: „Může být domov útočištěm ve světě zasaženém krizí? Úvahy o politických důsledcích covidu-19 - Eva Illouz (profesorka sociologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Škole pokročilých studií ve společenských vědách v Paříži, spisovatelka)

14.30-14.45

Umělecká intervence

14.45-16.15

Zasedání 1: Současná biopolitická demokrize

Příspěvky: Franco Bifo Berardi (spisovatel), Tiziana Terranova (docentka kulturních studií a digitálních médií na Universit? degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’), Andreas Weber (biolog, filosof a autor knih o přírodě, Univerzita umění v Berlíně)

Moderátor: Liam Gillick (umělec)

16.15-16.45

Umělecká intervence

16.45-18.15

Zasedání 2: Sociální hnutí a nová solidarita

Příspěvky: Alfredo Saad Filho (profesor politické ekonomie a mezinárodního rozvoje v Ústavu mezinárodního rozvoje na King’s College London), Nitasha Kaul (romanopiskyně a akademická pracovnice, Centrum pro studium demokracie, Westminsterská univerzita, Londýn), Svetlana Slapšak (profesorka antropologie starověku, antropologie genderu a balkanistiky, bývalá děkanka ISH - Lublaňské školy postgraduálních humanitních studií)

Moderátorka: Anna Carastathis (politická teoretička, spoluředitelka Feministického autonomního centra pro výzkum v Athénách)

18.15-18.45

Umělecká intervence

18.45-19.00

Závěrečné poznámky


Neděle 1. listopadu 2020

JAK JE NA TOM UMĚNÍ - NOVÉ FORMÁTY A PUBLIKA

Online summit: přímé přenosy z různých evropských měst

Živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

(ve spolupráci s projektem Common Lab soluňského Goethe-Institutu a společností ArtBOX v rámci iniciativ excelence Goethe-Institutu 2020-2021 a ve spolupráci s TIF-Helexpo (Řecko))


REMEDIACE A DIGITALIZACE

Helgard Haug (spisovatelka a režisérka, spoluzakladatelka skupiny Rimini Protokoll)

Daria Mille (kurátorka Centra pro umění a média Karlsruhe (ZKM))

Ben Vickers (technologický ředitel, Serpentine Galleries)


AUTOR/TVŮRCE, ALTERNATIVNÍ EKONOMIKY, NEJISTÁ PRÁCE

Julieta Aranda (umělkyně, spoluředitelka časopisu e-flux)

Gregory Sholette (umělec, spisovatel, aktivista a učitel)


COMMONING (obecně sdílené statky)

Mark Beasley (hlavní kurátor, Pace Gallery, New York)

Eric Ellingsen (krajinářský urbanista a umělec)

Mark Titchner (umělec)


INSTITUCE

Ash Bulayev (ředitel Onassis AiR a nezávislý kurátor)

Thomas Oberender (ředitel Berliner Festspiele, umělecký ředitel Martin Gropius Bau - Immersion Programme)

Moderátoři: Dr. Sotirios Bahtsetzis (teoretik umění, kurátor, vědecký poradce projektu Common Lab, ředitel výzkumu v ArtBOX.gr)

Christos Savvidis (umělecký ředitel projektu Common Lab a zakládající ředitel ArtBOX.gr)

Lydia Chatziiakovou (kurátorka projektu Common Lab, spoluředitelka ArtBOX.gr)


Kontakt:

Renata Klánová,

e-mail: renata.klanova@ih21.org

Keywords ČR-EU-Německo-společnost-kultura-koronavirus-festival-Freiraum-firmy-Institute H21

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.