V těchto dnech vychází zářijové TRADE NEWS

Zářijové TRADE NEWS každoročně odráželo jedno z nejvýznamnějších byznysových setkání u nás - Mezinárodní strojírenský veletrh a jeho partnerskou zemi. Bohužel letošní složitá situace kolem covidu-19 zpřetrhala více než šedesátiletou veletržní tradici a MSV se nemohl uskutečnit. TRADE NEWS přesto zachoval plánované téma a věnuje se strojírenství a Ruské federaci, která se měla partnerskou zemí letošního strojírenského svátku v Brně stát.


Důvodem je i to, že Rusko zůstává pro naše firmy atraktivní, i když tam nyní nemají na růžích ustláno, na čemž se shodují v rozhovorech pro TRADE NEWS předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust i Štěpán Jílek, ředitel regionálního centra Rusko a SNS agentury CzechTrade v Moskvě. Oba vidí trend ve vyšší formě spolupráce, tedy ne pouze v čistém exportu, ale v kooperaci a lokalizaci výroby. A také v pronikání do jednotlivých regionů a okolních zemí, kde jsou velké šance uspět.


Se svými zkušenostmi s ruským trhem se čtenářům svěří představitelé několika významných českých rodinných firem, například společností TOS Varnsdorf, ENBRA či EBAS. Čím si v tamních složitých podmínkách udržují své pozice a jak překonaly potíže spojené se zákazem přeshraničního styku?


Aktuální vydání se věnuje také Ukrajině, která se po krizovém období 2014 a 2015 pomalu zvedá a v posledních letech její ekonomika roste v průměru o 3 % ročně. Pokračujeme také v seriálu o českých malých a středních firmách i start-upech, které se k současné krizi postavily čelem. A tradičně přinášíme další exkluzivní rozhovory, články, analýzy, původní infografiky i zkušenosti českých exportérů. Časopis, který pro vás připravuje agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, vychází v těchto dnech na 84 stranách tištěným nákladem 8200 kusů.


TRADE NEWS je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. Je připravován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a institucemi podporujícími český vývoz, jako jsou například CzechTrade, EGAP, ČEB, ČMZRB, TA ČR, ICC ČR, a s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


Více informací také na: www.itradenews.cz, www.tradenews.cz


Kontakt:

ANTECOM s.r.o.

TRADE NEWS

Redakční servis: +420 602 313 176

produkce@antecom.cz

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz

www.techedu.cz

www.age-management.cz

www.srdceslaskou.cz

https://www.facebook.com/srdceslaskou/

priloha

priloha

priloha

Keywords ČR-Rusko-hospodářství-trh-média-obchod-stroje-Trade News-firmy-Antecom

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Business, marketing
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.