Firma Shanghai Electric představila na Čínském mezinárodním průmyslovém veletrhu (CIIE) v rámci Celosvětového úklidového dne chytrá energetická řešení

Společnost Shanghai Electric na veletrhu představila řešení pro chytrá města, chytrou energetiku, inteligentní výrobu a inteligentní dopravu


Společnost Shanghai Electric udělala na 22. Čínském mezinárodním průmyslovém veletrhu (China International Industrial Expo - CIIE, dále též jen „Šanghajský průmyslový veletrh"), který se uskutečnil ve dnech 15. až 19. září, velký dojem. Firma zde představila svá řešení pro chytrá města (Smart City), chytrou energetiku (Smart Energy), inteligentní výrobu (Intelligent Manufacturing) a inteligentní dopravu (Intelligent Transportation), a to v souladu s hlavním tématem veletrhu "Intelligence, Interconnection - New Development of Enabling Industry (Inteligence, vzájemné propojení - nový vývoj v průmyslu)."

V letošním roce se Šanghajský průmyslový veletrh uskutečnil v novém režimu s „hlavním offline programem a doplňkovým online programem." Veletrh nabídl celkem devět různých specializovaných sekcí, včetně CNC strojů a obráběcích technologií, průmyslové automatizace, uchovávání energie, průmyslové podpory a nové generace informačních technologií a aplikací.

Pan Jüan-i, viceprezident skupiny Shanghai Electric Power Generation Group, řekl: „Usilujeme o vybudování inteligentnější a digitalizovanější budoucnosti. Dnešek je již třetím Celosvětovým úklidovým dnem (World's Clean Up Day) a celý svět potřebuje chytré a inteligentní technologie na řešení environmentálních problémů. Jsme hrdí na to, že na veletrhu můžeme, spolu s dalšími inteligentními technologiemi, představit také chytrá energetická řešení, protože firma Shanghai Electric vždy usilovala a usiluje o hledání inteligentních řešení pro budoucí chytrý svět."


Chytrá řešení firmy Shanghai Electric


- Smarty City (chytré město) — společnost Shanghai Electric představila svou špičkovou průmyslovou a softwarovou platformu, včetně nových technologií pro nabíjení elektromobilů, chytrých výtahů, technologií na likvidaci odpadů a další řešení, která pomohou vydláždit cestu k chytřejší budoucnosti. Firma na veletrhu představila plně automatického dobíjecího robota pro elektromobily s kódovým označením C-POD. Tento robot dokáže přesně lokalizovat polohu nabíjecí zásuvky na vozidle a automaticky do něj zastrčit nabíjecí zástrčku. Díky tomu je proces dobíjení elektromobilu zcela automatický, bez nutnosti zásahu lidské ruky.


- Smart Energy (chytrá energie) — firma Shanghai Electric vyvinula komplexní energetické řešení, které spojuje fototermální, fotovoltaické a větrné technologie pro výrobu elektrické energie se systémy pro uchovávání energie, chytrými turbínami a chytrým řízením spotřeby energie. Firma Shanghai Electric úspěšně realizovala projekt chytré rozvodné sítě Sanxing ve vesnici Sin-an, díky kterému se tato vesnice stala oblastí s nulovými emisemi uhlíku. Tento projekt v sobě spojuje individuálně, na míru vytvořený systém pro řízení energetických potřeb a pokročilou technologii kompenzace reaktivní energie, která zajišťuje spolehlivost dodávek elektrické energie a nejlepší možné provozní podmínky pro celý rozvodný systém.


- Intelligent Manufacturing (inteligentní výroba) — firma Shanghai Electric na veletrhu představila své nejnovější projekty v oblasti digitální transformace, ve kterých využívá své obrovské zkušenosti s umělou inteligencí při vytváření nových aplikací pro větrnou a termální energetiku, při ochraně životního prostředí, při výrobě a návrhu chytrých výtahů a v řadě dalších průmyslových oblastí. Za své inovace a podíl na „digitální transformaci" získala firma Shanghai Electric na Světové konferenci o umělé inteligenci 2020 (World Artificial Intelligence Conference) řadu ocenění. Firma také jako první na světě získala medaili za průmyslovou inteligenci, cenu "Čan-lu Award" a vybudovala platformu SEunicloud, která průmyslovým firmám pomáhá rychle a hospodárně zavádět inovativní internetové průmyslové aplikace a urychlit tak proces digitalizace.


- Intelligent Transportation (inteligentní výroba) — firmy Shanghai Electric a Shanghai ShenTong Metro se společně zabývají hledáním možností jak využít 5G technologie v řízení železniční dopravy, video dohledu nad plynulostí dopravy a v dalších provozních záležitostech. Obě firmy také diskutovaly o možnostech optimalizace magnetických kolejnicových brzd a celé železniční dopravy v době 5G sítí a společně vytvořily platformu Intelligent Digital Railway Transit (iDRT), která by se měla stát hlavní součástí budoucích moderních železnic a umožnit využívání virtuálních technologií pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.


www.shanghai-electric.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1277295/CIIF.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, Email:shenjin@shanghai-electric.com

Keywords Čína-počítače-elektronika-doprava-automoto-Shanghai Electric

Region
Asia, Australia

Category
Automotive industry, transport and machinery
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.