Svoboda a odpovědnost jako základní vakcína pro všechny

Nařídit roušky, nařídit zavřít restaurace v určitou hodinu, nařídit zavřít školy. Rozdat lidem peníze, dávky, přispět firmám na ty zaměstnance, kteří zůstanou doma, místo aby stát byznysu dal zakázky apod. Stát se snaží řešit současnou krizi pomocí direktiv, zbavuje lidi jejich odpovědnosti. To z nás, bohužel, ale tři dekády po "sametu" dospělou společnost neudělá.


Přitom recept na řadu problémů není tak složitý, jak by se mohlo zdát. Ponechme lidem svobodu a odpovědnost. Přestože jsou tato slova desítkami a stovkami politických proklamací za uplynulé roky zprofanovaná, jde o samou podstatu zdravého a perspektivního života v demokratické společnosti.


Všechna moc vychází z lidu, praví se v naší Ústavě. To však neznamená, že lid svou moc projeví jen jednou za pár let ve volbách. Občané mají mít svobodu rozhodovat se, co budou a nebudou v rámci zákonů dělat. Mají mít stejně tak na svých bedrech odpovědnost za své konání. Jen taková společnost dokáže efektivně čelit krizím a vypořádat se s nimi, podobně jako silný imunitní systém s nakažlivou chorobou.


Současná doba se, bohužel, spíš začíná blížit socialismu, který jsme před více než třiceti lety s takovou slávou a euforií pohřbili. Měli jsme tu dřív komunismus či socialismus a teď tu máme anoismus, který má s tím minulým systémem společné prvky. Říká občanům, aby dobrovolně odevzdali část svých práv a svobod státu a ten se o všechny postará. Ať už jde o zdravotnictví, důchodový systém, vzdělávání či další oblasti, jsou čistě pod vedením státu. Občan pak dobrovolně a možná z pohodlnosti se ve prospěch vlády sám vzdává svých práv. Práv na to rozhodnout, v jakém systému budou studovat jeho děti. Práva na volbu mezi zdravotními pojišťovnami, které by měly rozdílné programy. Práv v oblasti penzijní, kdy dnes všichni platíme na důchod stejně bez rozdílu věku, přestože v různém věku máme různé priority, třeba spoření na bydlení apod. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.


Občan postupně ztrácí svobodu, svá práva i odpovědnost za svůj život. Jde o velmi nebezpečný trend, který se nám v Občanské demokratické alianci hrubě nelíbí a chceme ho změnit. Svoboda se už v hlavách velké části lidí stala prázdným pojmem a v současné době je ODA jediným politickým subjektem, který svobodu a odpovědnost mají za své hlavní motto, za to důležité a podstatné, co je potřeba razit a co je třeba chránit.


Termín "svoboda" můžeme promítnout do všech oblastí lidského života a vnímáme jako náš nejdůležitější úkol, abychom tomuto tématu vrátili jeho skutečnou váhu. Pochopitelně bezbřehá svoboda může vést až k anarchii a přesně proto v ODA říkáme, že svoboda jde ruku v ruce s odpovědností. Občan by měl vnímat odpovědnost za své činy a stejně tak vláda by měla vnímat odpovědnost za všechno, co dělá.


Hlavní vzkaz Občanské demokratické aliance každému občanovi je: "měj právo se svobodně rozhodnout, buď odpovědný za své rozhodnutí a uvážlivý ve všem, co děláš". Nechtějme vyměnit vlastní pohodlí za ztrátu svobody a odpovědnosti nad sebou samými. Mohli bychom toho v budoucnu velmi litovat.


Pavel Sehnal

předseda Občanské demokratické aliance


Kontakt:

Mgr. Jiří Bílek

Ředitel hlavní kanceláře ODA

bilek@oda.cz, www.oda.cz

Keywords ČR-strany-koronavirus-společnost-ODA

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.