Budeme muset máknout dalších 71 let, abychom těch 500 miliard vydělali

Krizová opatření vlády mají představovat v součtu 500 miliard korun. To je i velikost dluhu, který jsme pro svoje děti a vnoučata vytvořili. Dluhy se splácí ze zisku, to ví každý středoškolský ekonom. Uvažujme, že průmysl pracuje s maržemi kolem 5 %, to tvoří zisk před zdaněním. Daně do výpočtu zapojovat nebudu, protože z roku 2020 si výrobní firmy odnesou ztráty, které budou v následujících letech uplatňovat. Abychom tedy vytvořili těch 500 miliard zisku, budeme muset vyrobit a prodat zboží za 10.000 miliard korun. No to je jednička a za ní 13 nul.


No jen pro srovnání, HDP za rok 2019 byl 5.600 miliard korun. Potřebovali bychom tedy zvýšit HDP o obrovských 178 %. Budeme-li uvažovat s průměrným růstem HDP o 2,5 %, tak na ta krizová opatření vlády budeme vydělávat následujících 71 let.


Poslední kačku z dluhu tedy budou splácet ty děti, kterým jsou teď dva roky, no a v 73 letech budou mít splaceno.

Pavel Sehnal

Předseda ODA

Kontakt:

Mgr. Jiří Bílek

Ředitel hlavní kanceláře ODA

bilek@oda.cz, www.oda.cz

Keywords ČR-hospodářství-strany-ODA

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.