4. číslo časopisu Fórum sociální politiky: články o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 (i covidu-19) a Jan Keller recenzující knihu Daniela Prokopa "Slepé skvrny"

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 8. září 2020


4. letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), je monotematické: přináší erudované články o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 i koronavirové pandemie. Zajímavé jsou také recenze: v jedné z nich profesor Jan Keller recenzuje knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Dvacetistránková příloha 4. čísla shrnuje výsledky výzkumné činnosti VÚPSV v roce 2019.


V aktuální úvaze sociolog Petr Víšek vidí koronavirovou krizi jako akcelerátor řady trendů spojených s digitalizací ekonomiky. Jednou z výrazných sociálně politických otázek, které P. Víšek vznáší ve vazbě na aktuální státní koronavirovou pomoc podnikatelům, je, zda nepřichází doba povinného pojištění podnikatelské činnosti, které by snížilo platby státu v obdobných krizových situacích.

První dva recenzované články se zabývají otázkami dopadů 4. průmyslové revoluce na zaměstnanost v českém průmyslu. Uvádějí mimo jiné, že koronavirová pandemie zvyšuje nezaměstnanost a tím zřejmě oslabí tlak na automatizaci. Zavážnou otázkou je i to, nakolik v České republice dostupnost levné zahraniční pracovní síly s nízkou kvalifikací brzdí Etapu 4.0.

Poznatky ohledně toho, jak hluboký zásah pro rozvoj Průmyslu 4.0 přinesla koronavirová epidemie, jsou zatím rozporuplné: na jednu stranu se rozšířila práce z domova, zájem o 3D tisky atp., na druhou stranu hackerské útoky i vůči nemocnicím připomněly, jak křehké informační technologie jsou, zvláště v tzv. komplexních krizích.

Profesor Jan Keller ve své recenzi chválí knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny za přehlednost a srozumitelnost ohledně témat nedoceňovaných kupříkladu politickou scénou (jde např. o definice chudoby a o některé další jevy sociální nerovnosti). Na druhou stranu Jan Keller nachází v Prokopově knize některé slabiny, například v pasážích věnovaných přístupu ke vzdělání nebo otevřenosti vůči migrantům. Za nejproblematičtější část označuje J. Keller kapitolu o sociální stratifikaci české společnosti a mezi svými argumenty uvádí i srovnatelné poznatky ze zahraničí.


V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany 4. čísla časopisu Fórum sociální politiky, kde kromě obsahu atp. naleznete celou výše zmíněnou aktuální úvahu sociologa Petra Víška o sociálně politických dopadech Průmyslu 4.0 a koronavirové pandemie.

ikona Počáteční strany čas. Fórum sociální politiky, č. 4, 2020


Druhou přílohou jsou názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 4. čísla Fóra sociální politiky (dále též FSP). Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.

ikona Názvy článků, abstrakty a medailonky všech přispěvatelů 4. čísla FSP


Třetí přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - třetího letošního - čísla FSP.

ikona Fórum sociální politiky, č. 3, 2020


Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

ČTK ke zprávě vydává textovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-sociální-média-průmysl-koronavirus-časopis-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.