Precedenční rozsudek v kauze Byty OKD

Advokátní kancelář PRK Partners zastupovala společnost RPG Industries - jako žalovaného - ve složitém a medializovaném právním sporu o náhradu škody souvisejícím s byty dříve vlastněnými společností OKD, a.s.

Spor se týkal náhrady škody, kterou údajně utrpěl jeden z původních nájemců bytů (který tuto pohledávku postoupil žalobci) v důsledku údajného porušení privatizační smlouvy o prodeji akcií OKD, a.s. Žalobcem byla společnost ze skupiny Arca (nyní pod názvem Serbina Consulting a.s.) spojená s podnikatelem Pavolem Krúpou.

Prvoinstanční rozsudek ve prospěch RPG Industries potvrdil v červnu tohoto roku Krajský soud v Ostravě, čímž se rozsudek stal pravomocným. Soud mimo jiné uvedl, že nedošlo k naplnění podmínek k tomu, aby nájemce mohl uplatnit předkupní právo a žalovaný nemá žádnou povinnost jednat tak, aby k naplnění takových podmínek došlo. Soud rovněž shledal, že veřejné výroky pana Zdeňka Bakaly, v souvislosti s přípravou možného prodeje bytů nájemcům, neměly povahu veřejného příslibu.

Ačkoliv se jednalo o jeden uplatněný nárok, rozhodnutí má významnou precedenční povahu ve vztahu k obdobným nárokům, které by v případě nepříznivého rozhodnutí pro RPG Industries mohli vznést i další nájemci dotčených bytů. Souhrnná hodnota takových nároků by se pohybovala v řádu mnoha miliard CZK.

Kontakt:

Soňa Rampulová, MBA, marketingový manažer PRK Partners, advokátní kancelář - e-mail: sona.rampulova@prkpartners.com

Keywords ČR-byty-soud-firmy-OKD-PRK Partners

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.