IMMOFINANZ: Nárůst příjmů z pronájmu v prvním pololetí

Společnost IMMOFINANZ měla nárůst příjmů z pronájmu v prvním pololetí o 10,4%, čistý zisk byl negativně ovlivněný snížením hodnoty v důsledku krize.

IMMOFINANZ zahájil finanční rok 2020 se silnou provozní výkonností, ale vývoj podnikání ve druhém čtvrtletí byl negativně ovlivněn pandemií covid-19. Výnosy z pronájmu vzrostly o 10,4 % na 145,5 milionu EUR v důsledku rozšíření portfolia prostřednictvím akvizic a dokončení, ale nárůst odpisů pohledávek v souvislosti s krizí vedl k podstatně vyšším nákladům na nemovitosti.

Výsledky správy aktiv se i přes tyto odpisy stále zlepšily o 1,8 % na 102,8 milionu EUR. Pandemie také ovlivnila oceňování investic do nemovitostí: přecenění činila -159,2 milionu EUR, ve srovnání s jasně pozitivními výsledky v první polovině předchozího roku (Q1-2 2019: 123,5 milionu EUR). Toto snížení představuje 3,1% z celkového portfolia nemovitostí. Čistý zisk za první pololetí 2020 činil -120,4 milionu EUR (Q1-2 2019: 185,3 milionu EUR).

"Účinky pandemie covid-19 také konfrontovaly naši společnost s výzvami a měly negativní dopad na výsledky za první pololetí. Právě silné stránky, díky nimž se IMMOFINANZ stal jedním z předních poskytovatelů kancelářských a maloobchodních nemovitostí v našem regionu, nám nyní pomáhají zvládnout krizi. Tyto silné stránky zahrnují naše vysoce kvalitní, inovativní kancelářská řešení a nákladově efektivní, relativně odolné maloobchodní koncepty odolné vůči krizi, naše zaměření na zákazníky, závazek našich zaměstnanců a naše konzervativní politika financování," komentoval tento vývoj Ronny Pecik, generální ředitel IMMOFINANZ. "Na straně kapitálu jsme také jednali rychle a aktivně a v červenci jsme podnikli kroky k posílení naší akciové základny a ukazatelů důležitých pro naše hodnocení investičního stupně," dodal.

Výsledky prvního půlroku pro IMMOFINANZ v ČR k 30. červnu 2020

Nemovitosti IMMOFINANZ v České republice představují 10,8 % z celkového portfolia společnosti, včetně 18 nemovitostí s účetní hodnotou 535,8 milionu EUR. Portfolio se dělí na 7 kancelářských budov (13,4 % z celkového portfolia stálých kanceláří) a 11 retailových nemovitostí (8,6 % z celkového portfolia stálých maloobchodů). Míra obsazenosti českého portfolia zůstala v Q1-2 2020 stabilní na vysoké úrovni 96,8 %.

V první polovině rozpočtového roku 2020 se výnosy z pronájmu v České republice zvýšily na 14,7 milionu EUR (Q1-2 2019: 12,6 milionu EUR), což představuje 10,1 % celkových příjmů Skupiny z pronájmu.

ikona celá tisková zpráva v angličtině

Kontakt:

Pro komunikaci v České republice:

Martina Jašková, ředitelka PR a mediálních vztahů Graffitti Networks Grafix

Tel.: +420777578732, martina@gng.cz

Keywords ČR-reality-hospodářství-koronavirus-firmy-Graffitti Networks Grafix-Immofinanz

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Building industry, housing and real property
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.