Voda základ života

Z krajiny dlouhodobě mizí voda, řečiště potoků a řek jsou toho důkazem. Příroda zatížená důsledky civilizace tomu nedokáže čelit. Obří parkoviště nákupních center, stovky kilometrů asfaltových komunikací, které nahradily zemědělskou půdu, nemohou vsáknout dešťovou vodu, která po několika hodinách nenávratně mizí v sousedním Německu.

"Nepřijde-li vláda do dvou let s komplexním plánem opatření na udržení vody v krajině, bude zle," burcuje Pavel Sehnal, předseda ODA. "V boji se suchem nelze spoléhat na nahodilé akce. Ministerstvo životního prostředí by se mělo postavit do čela mezirezortní skupiny v koordinaci s ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a dopravy a připravit komplexní plán pro udržení vody, proti vysušení naší země. Je potřeba se zamyslet nad každou kapkou vody, která v horách naprší, jak ji zachytit a jak pomoci přírodě obnovit funkce, které v důsledku civilizačních zásahů do přírody a intenzivní výstavby pozbyla," upřesňuje Sehnal.

Pavel Sehnal

předseda Občanské demokratické aliance

Kontakt:

Jiří Bílek

ředitel hlavní kanceláře ODA

http://www.oda.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-voda-ekologie-vláda-sucho-ODA

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Agriculture, environment
Politics, public administration and courts
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.