Erudované články o reformě sociálního zabezpečení a o doplňkovém penzijním spoření ve 3. čísle časopisu Fórum sociální politiky

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 15. července 2020

3. letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky (dále též FSP), vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., přináší erudované články například o reformě sociálního zabezpečení, o doplňkovém penzijním spoření a úvahu o dosavadních reakcích sociálních vědců na koronavirovou pandemii.

Jaroslav Vostatek, profesor VŠFS, navazuje na své články z předchozích čísel FSP věnované reformě důchodového systému a souvisejících oblastí. Tentokrát J. Vostatek navrhuje zásadní reformu příspěvků na sociální zabezpečení, která by přinesla jednak eliminaci řady daňových distorzí, jednak velké úspory nákladů na výběr daní a snížení administrativní zátěže podniků.

Petr Brabec z VŠE analyzuje systém českého doplňkového penzijního spoření a předkládá - obdobně jako Jaroslav Vostatek - řadu kritických zjištění. A také jasně formulované návrhy na změny, zde v tomto případě tedy fondového penzijního systému.

Geoffrey Pleyers, místopředseda Mezinárodní sociologické asociace, se zamýšlí nad výzvami, které onemocnění covid-19 přineslo pro sociální vědce. Poukazuje na proces deglobalizace, který dočasně zasáhl i sociální vědy, a pléduje pro globálnější sociologii. G. Pleyers představuje čtyři tematické okruhy, jimiž sociální vědy zatím reflektovaly dopady koronavirové pandemie, a zdůrazňuje při tom i významné politické aspekty. Vyslovuje mj. obavu, že by pandemie mohla posílit autoritářské tendence využívající biopolitiku založenou na nových technologiích a umělé inteligenci.

V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany 3. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky, kde kromě obsahu atp. naleznete celou výše zmíněnou aktuální úvahu místopředsedy Mezinárodní sociologické asociace o dosavadních reakcích sociálních vědců na koronavirovou pandemii.

ikona počáteční strany 3. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky

Druhou přílohou jsou názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 3. čísla FSP. Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.

ikona názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 3. čísla FSP

Třetí přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - druhého letošního - čísla FSP.

ikona plná verze předchozího čísla FSP

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

ČTK ke zprávě vydává textové přílohy, které jsou k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-sociální-koronavirus-média-důchody-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.