Xinhua Silk Road: Šanghaj patří mezi 3 nejvýznamnější mezinárodní logistická centra

Podle rozvojového indexu Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index patří Šanghaj, podle počtu odbavených kontejnerů, kvality optimalizace distribučních systémů a celkového přínosu pro podnikání, mezi tři nejvýznamnější světová logistická centra.


Podle indexu, zveřejněného v příloze pro region North Bund periodika Shanghai Saturday, je šanghajský přístav, co do počtu odbavených kontejnerů, již deset let po sobě největším přístavem na světě a spolu s dalšími logistickými uzly v Asii a Tichomoří stále roste jeho logistický význam.

Tento index srovnává rozvoj mezinárodních logistických center ve městech, a to z hlediska podmínek v přístavu, logistických služeb i celkového prostředí a každý rok vyhlašuje deset nejvýznamnějších mezinárodních logistických center. V letošním roce mezi deset nejlepších logistických center patří Singapur, Londýn, Šanghaj, Hongkong, Dubaj, Rotterdam, Hamburk, Atény, New York (New Jersey) a Tokio.

Umístění jednotlivých logistických center v posledních letech naznačuje, že Singapur si udržel první místo, před Londýnem. Na třetí místo postoupila Šanghaj, díky výstavbě a zlepšení hardwarových i softwarových logistických technologií. Atény postoupily na osmé místo díky modernizaci silniční sítě a obchvatu.

Těžiště světové ekonomiky a mezinárodní logistiky se posouvá stále na východ, vzhledem k tomu, že ve srovnání s rokem 2019 celkem 11 asijských měst dosáhlo v tomto žebříčku zlepšení svého postavení, což představuje 61,11 % ze všech asijských logistických center, která byla do indexu zařazena.

Zejména šanghajský přístav zlepšuje své technické hardwarové vybavení a nabízí také průlomové softwarové technologie pro správu dodavatelských uzlů a služby v oblasti integrace logistických služeb. Navíc, v roce 2019 bylo v Šanghaji celkem 629 právních kanceláří, které se zabývají námořní logistikou. V tomto ohledu je Šanghaj na čtvrtém místě na světě. Kromě toho má v Šanghaji pobočku téměř polovina ze 100 nejvýznamnějších kontejnerových firem. Za poslední rok navíc objem pojišťovacích služeb v Šanghaji překročil vůbec poprvé objem pojišťovacích služeb v Hongkongu.

V souvislosti s pandemií COVID-19 index ukazuje, že kontejnerové zásilky se zbožím byly pandemií zasaženy více než lodě, které přepravují suroviny nebo dopravci, kteří přepravují volně ložený náklad.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že kontejnerová doprava v Asii, a zejména pak ve východní Asii, se pomalu začíná vzpamatovávat.

Pandemie si vynutila digitální transformaci postupů a systémů pro výměnu dat v přístavech, což by, podle odhadů Mezinárodní asociace přístavů (International Association of Ports and Harbors - IAPH), mohlo pomoci zlepšit optimalizaci zásobování a podpořit růst obchodování do budoucna.

Rozvojový index Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index poprvé, v roce 2014, sestavily Čínská služba pro hospodářské informace (CEIS - China Economic Information Service) při tiskové kanceláři vládní agentury Sin-chua (Xinhua News Agency) a organizace Baltic Exchange. Od prvního vydání se tento index těší stále větší důvěře doma i v zahraničí.


Odkaz na originál indexu: https://en.imsilkroad.com/p/314779.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213240/Top_Ten_International_Shipping_Centres.jpg

KONTAKT: Silvia +86-15117925061

Keywords Čína-obchod-doprava-Xinhua Silk Road

Region
Asia, Australia

Category
Automotive industry, transport and machinery
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.