Komora dražebníků ČR odmítá návrh dražebního zákona

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh nového dražebního zákona. Návrh neřeší kompatibilitu s platnou legislativou a ani pletichy - zpeněžování majetků dlužníků pod cenou. Předkladatel - MMR, požaduje mnohamilionové výdaje ze státního rozpočtu na zřízení a provozování nového informačního systému. Stejnou funkci již od roku 2000 zabezpečuje elektronická úřední deska provozovaná Českou poštou. Komora dražebníků ČR tento návrh odmítá, a to jak z odborného hlediska, tak i procesní ekonomiky.


Hlavním cílem návrhu zákona je dle MMR "harmonizace právní úpravy veřejných dražeb s o úpravou obsaženou v občanském zákoníku". Bohužel však už vymezení "veřejné dražby" v návrhu je chybné, protože by šlo dražit pouze věci na základě jejich prodeje kupní smlouvou. Předmětem dražby by nemohly být pohledávky, obchodní podíly, ochranné známky a další věci, které se převádí jinou než kupní smlouvou.


MMR v návrhu požaduje vytvoření Centrální evidence dražeb (CEDR) za 5 mil. Kč a 0,5 mil. Kč na roční provoz. Tyto odhady jsou však IT experty považovány za velmi podhodnocené. Protože stejnou funkci plní tzv. Centrální adresa, od roku 2000 provozovaná Českou poštou, s.p., KD ČR považuje vytvoření a provozování CEDR za plýtvání veřejnými prostředky.


MMR v návrhu snižuje informovanost o dražbě i tím, že by v případě insolvenčních dražeb dražebník nemusel zasílat dražební vyhlášku na úřední desku obce, kde je nemovitost. Přestože v první verzi návrhu MMR vyčlenilo provádění tzv. nucených dražeb (včetně insolvenčních) od dražeb konaných na návrh vlastníků, do Polanecké sněmovny doputovala předloha, která insolvenční a další nucené dražby považuje za dražby dobrovolné. Na jejich provádění by nebyla povinnost mít státní koncesi, dle platné legislativy tzv. koncesi na provádění dražeb nedobrovolných.


Ze strany MMR k Parlamentu je téměř neuctivé předložit návrh nového dražebního zákona, který se odvolává na statistiky dražebního trhu do roku 2017, tj. chybí údaje za období 2018 - 2019. Právě od roku 2018 výrazně klesá počet dražeb (viz statistiky na www.komora-drazebniku.eu).


Nejhorší je, že návrh vůbec neřeší pletichy na dražbách - prodeje majetků dlužníků pod cenou. Bohužel v této oblasti MMR dlouhodobě nic nedělá. KD ČR několikrát navrhla MMR, aby zejména insolvenční dražby byly dražbami nucenými, které by musely být prováděny elektronicky. Byl doporučen i předražek, který je využíván v dražbách konaných dle občanského soudního řádu.


Protože většina textu v návrhu je převzata z platného zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.), KD ČR navrhuje, aby byl tento návrh odmítnut a projednal se návrh novely platného zákona o veřejných dražbách. Ušetřilo by se i mnoho milionů Kč na pořízení a provoz CEDR.


Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.

předseda představenstva

Komory dražebníků České republiky

www.komora-drazebniku.eu

Keywords ČR-reality-služby-trh-sněmovna-zákon-Komora dražebníků ČR-firmy-BFT Management

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Services, tourism
Politics, public administration and courts
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.