NTT a AT&T budou spolupracovat na sítích pro podniky

Společnosti Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) (NYSE: NTT) a AT&T (NYSE: T), dvě největší telekomunikační společnosti na světě, v úterý oznámily, že se dohodly na spolupráci na celosvětovém rychle rostoucím trhu řešení firemních sítí.

Podle podmínek Prohlášení o dohodě (Memorandum of Understanding (MOU) začnou NTT a AT&T ihned spolupracovat na vypracování definitivních smluv a vytvoření společných podniků, které budou poskytovat síťová řešení pro velké a středně velké multinacionální podniky a odvětví. Ve spolupráci s NTT bude AT&T zastupovat AT&T Solutions, divize řízených profesionálních služeb.

Globální síťová řešení, neboli takzvané řízené služby, jsou poskytovány ve formě profesionálních služeb pro navrhování, realizaci a správu podnikových sítí. Trh vytváření sítí je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v odvětví telekomunikací. Velké významné společnosti se ve stále větší míře rozhodují zadávat úkol spravování svých složitých a rozsáhlých firemních sítí poskytovatelům služeb, kteří jsou schopni zajistit potřebnou jakost a spolehlivost, a společnosti samotné se tak mohou soustředit na svou hlavní činnost.

"S tím, jak se podniky stávají závislejší na síťových technologiích a s tím, jak se realizuje představa internetu jako podnikatelské platformy budoucnosti, se stává otázka spolehlivosti a kvality sítě překračující hranice více než jedné země kriticky důležitou," uvedl Jun-ičiro Mijazu, prezident společnosti NTT. "NTT a AT&T doufají, že zúročí tento trend spojením svých značných schopností vypořádat se s těmito požadavky zákazníků na celém světě."

"Naše spolupráce s NTT ukazuje, že AT&T je odhodlána uspokojovat potřeby našich zákazníků po řízených službách v Japonsku a na celém světě," uvedl C. Michael Armstrong, předseda představenstva a generální ředitel (CEO) společnosti AT&T. "Těšíme se na spolupráci s NTT při poskytování inovativních síťových řešení multinacionálním společnostem."

Prioritou obou společností bude spolupráce na provozu a rozvoji globální sítě IBM - IBM Global Network (IGN) v Japonsku, jejíž akvizici nyní AT&T realizuje. IGN nabízí portfolio řízených síťových služeb pro připojitelnost podniků, spolupráci a outsourcing v oblasti sítí. Global Network společnosti IBM funguje ve více než 850 městech v 59 zemích a slouží síťovým potřebám několika stovek velkých globálních společností, desítek tisíc středně velkých společností a více než jednomu miliónu individuálních uživatelů internetu.

NTT a AT&T se dále dohodly prozkoumat možnost další spolupráce u příbuzných provozních služeb, v dopravě, rozvoji servisu a distribučních dohodách v jiných asijsko-pacifických zemích, kde v současné době IGN funguje.

A konečně společnosti rozšíří současnou nabídku služeb IGN, vyvinou nové služby nad rámec současné nabídky IGN a vytvoří odbytové aliance pro poskytování nových globálních síťových řešení. NTT a AT&T budou také spolupracovat v zakázkách zadávání síťových řešení vnějším dodavatelům při podpoře svých zákazníků.

Kromě toho bude skupina NTT nadále poskytovat provozní podporu a přepravní službu pro IGN v Japonsku. Udržovat existující propojení s IGn bude zajišťovat relační (frame relay) síť Arcstar společnosti NTT, která je určená pro řízení služeb globálního přenosu dat. Koncern NTT bude nadále poskytovat zákazníkům využívajícím Arcstar služby na základě IGN na celém světě ve spolupráci s AT&T Solutions.

O společnosti NTT

NTT (http://info.ntt.co.jp) je největší poskytovatel telekomunikačních služeb na světě. Koncern zajišťuje místní, meziměstské, globální a celulární telekomunikační služby, služby datových komunikací a multimediální služby. V Japonsku NTT poskytuje služby více než 60 miliónům zákazníků z řad domácností a podniků prostřednictvím plně digitální sítě. Koncern má také přes 20 miliónů účastníků sítě mobilních telefonů. Koncern NTT poskytuje od září roku 1997 globální služby typu end-to-end pod značkou Arcstar a investuje do mnoha telekomunikačních projektů a účastní se jich zejména v asijsko-pacifické oblasti.

NTT bude v červenci 1999 reorganizována do jedné společnosti poskytující dálkové a globální komunikační služby a do dvou společností poskytujících místní komunikační služby, které budou spadat pod jednu holdingovou společnost. Společnosti poskytující dálkové a globální komunikační služby budou spolupracovat s AT&T a budou ještě šířeji konkurovat na globální úrovni.

O společnosti AT&T AT&T (http://www.att.com) je přední poskytovatel hlasové a datové komunikace na světě s více než 80 milióny zákazníků z řad podniků, vlády a spotřebitelů. AT&T provozuje světově největší a nejvýkonnější dálkovou síť a největší bezdrátovou síť v Severní Americe. Společnost je předním poskytovatelem datových a internetových služeb pro podniky a největším přímým poskytovatelem internetových služeb zákazníkům v USA. AT&T také zajišťuje místní telefonní služby rostoucímu počtu podniků.

AT&T Solutions se sídlem Florham Park ve státě New Jersey zajišťuje kontinuální "bezešvá" řešení, která maximalizují konkurenční výhody aplikací elektronického obchodu na sítích. Využívá nejmodernějších nástrojů k provozu a správě služeb přenosu hlasu, dat, videa a internetu/intranetu včetně lokálních sítí LAN a rozlehlých sítí WAN, pobočkových ústředen (PBX), systémů zpracování hlasu a datových terminálů.

ots Original Text Service: AT&T

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Nancy Smith, USA, 908-658-7965, nebo mobil 201-506- 0470, nebo njsmith@att.com, nebo Chiyoko Saeki, Japonsko, +813- 5573-5947, nebo chiyoko.saeki@ap.att.com, oba ze společnosti AT&T; nebo Miki Ishida, Amerika, 212-808-2215, nebo miki@ntta.com, nebo Megumi Inaji, Japonsko, +81-3-3500-8020, nebo info@gad.ldg.bch.ntt.co.jp, oba ze společnosti NTT

Webová stránka: http://www.att.com

Keywords NTT-AT&T

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.