O sociálně politických dopadech koronavirové krize a o důchodové reformě v 2. letošním čísle časopisu Fórum sociální politiky

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 6. května 2020


2. letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky (dále též FSP), vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV), přináší erudované články například o sociálně politických dopadech koronavirové krize a o důchodové reformě.


Jaromíra Kotíková a Petr Víšek, přední pracovníci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., ve své aktuální úvaze přinášejí řadu podnětů ke zvážení toho, jak by se mohlo nejen reagovat na bezprostřední ekonomické a sociálně politické dopady koronavirové krize, ale v ideálním případě využít oné "vyšší moci" k nápravě nedostatků, které se projevují již delší dobu.

Ladislav Průša, taktéž přední výzkumný pracovník VÚPSVu, napsal pro 2. číslo FSP analýzu financování sociálních služeb v pobytových zařízeních; text obsahuje i představení možných parametrických změn daného systému.

Druhý recenzovaný příspěvek se věnuje vyloučeným lokalitám na Chomutovsku s využitím dat orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Mimo jiné potvrzuje závažnou triádu "chudoba - výchovné problémy - škola" a doporučuje zvýšit možnosti škol v podpoře rodin a odborné pomoci věnované dětem majícím výchovné problémy.

Stať ekonomů Jaroslava Šulce a Radima Valenčíka pojednává o jednom z nejdůležitějších sociálně politických témat: o důchodové reformě. Shrnují dosavadní hlavní domácí přístupy k ní a navrhují, co by efektivněji konstruovaný systém mohl nabídnout osobám v předdůchodovém věku i lidem, kterým podle zákona nárok na starobní důchod již vznikl.


V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany 2. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky, kde kromě obsahu atp. naleznete celou výše zmíněnou aktuální úvahu dvou předních výzkumných pracovníků VÚPSVu o sociálně politických dopadech koronavirové krize v ČR.

ikona Počáteční strany čas. Fórum sociální politiky, č. 2, 2020


Druhou přílohou jsou názvy článků a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 2. čísla FSP. Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.

ikona Názvy článků, abstrakty a medailonky (i e-adresy) všech přispěvatelů 2. čísla FSP


Třetí přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - prvního letošního - čísla FSP.

ikona Fórum sociální politiky, č. 1, 2020


Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

ČTK ke zprávě vydává textové přílohy, které jsou k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Keywords ČR-koronavirus-důchody-sociální-média-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.