Oliverkův čas se velmi zkrátil! 62 miliónů potřebuje už v polovině května!

I když stále zůstává hlavním tématem kolem nás koronavirus, mnohé rodiny s nemocnými dětmi žijí svým vlastním trápením, na které ale samy nestačí.


Patří mezi ně i rodina malého Oliverka, který trpí spinální svalovou atrofií ( SMA) prvního stupně. Jeho rodiče pevně věří, že mu pomůže genová terapie, která k nám přichází z USA. Problém je v tom, že genová terapie je JEN PRO DĚTI DO DVOU LET, později už nezabírá.


Od 4. března se snažíme spolu s rodiči získat pro malého Oliverka dostatek finančních prostředků na tuto léčbu. Původně to bylo 52 milióny korun. Bohužel vzhledem k nutnosti zaplatit DPH a také proto, že rodiče musejí uhradit veškeré vyšetření a hospitalizaci v motolské nemocnici, protože tato léčba není hrazena zdravotní pojišťovnou, potřebná částka se navýšila na 62 milióny korun. A i když Oliverek bude mít dva roky až v srpnu, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je nutné, aby měl potřebnou částku již do poloviny května, a tak dostatek času na všechna potřebná vyšetření před následnou aplikací léku.


Na transparentním účtu 1117771700/5500 má k dnešnímu dni přesně polovinu, tedy 31 miliónů korun. A zbývají mu pouze čtyři týdny, aby od laskavých dárců získal jednou tolik.
A proto Vás naléhavě a co nejsrdečněji prosíme, pomozte Oliverkovi získat naději na lepší život. Přispějte mu libovolnou částku na náš transparentní účet 1117771700/5500 pod variabilním symbolem 8888 a s poznámkou Oliver. A k tomu prosíme, šiřte tuto zprávu po facebooku, twitteru a prostě všude, ať o Oliverkovi každý ví, abychom to všichni společně zvládli.

Zapomeňte na chvíli na koronavirus, otevřete svá srdce, pošlete Oliverkovi finanční příspěvek a předejte tuto naléhavou výzvu dál.

Naše DMS ve tvaru DMS ZIVOTDETEM 30, nebo DMS ZIVOTDETEM 60, nebo DMS ZIVOTDETEM 90 je v současné době určena jen a jen pro Oliverka. Můžete ho tedy podpořit také zasláním SMS na číslo 87777.


Veškeré podrobné informace o Oliverkovi získáte na webové stránce www.nadejeprooliho.cz


Srdečně děkujeme všem, kteří Oliverkovi pomohli a ještě pomohou a rodičům tak dají naději na lepší život pro jejich milovaného syna, který si naši pomoc tak moc zaslouží.

Kontakt:

Anna Strnadová, předsedkyně správní rady Život dětem o.p.s.

e-mail: anna.strnadova@zivotdetem.cz

MgA. Maria Křepelková, ředitelka Život dětem o.p.s.

e-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz

Keywords ČR-sociální-zdraví-charita-děti-Život dětem

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.