Naléhavá výzva z UNICEF ČR: Zastavme COVID-19

Pětiletá Yuanyuan pochází z čínského Wuhanu, kde epidemie koronaviru propukla. Její rodiče i prarodiče se nakazili nemocí COVID-19, proto se o Yuanyuan dočasně stará dobrovolník přímo v nemocnici. © UNICEF/Cui

Pětiletá Yuanyuan pochází z čínského Wuhanu, kde epidemie koronaviru propukla. Její rodiče i prarodiče se nakazili nemocí COVID-19, proto se o Yuanyuan dočasně stará dobrovolník přímo v nemocnici. © UNICEF/Cui

O pětiletou Yuanyuan, jejíž rodina se nakazila nemocí COVID-19, se stará dobrovolník v prostorách nemocnice, kde si Yuanyuan může telefonovat s maminkou. © UNICEF/Cui

Humanitární sklad UNICEF v Kodani reagoval na potřeby ihned po propuknutí epidemie. V rámci osvěty o prevenci šíření nákazy oslovil více než 32 milionu lidí a poskytl kritické dodávky lékařské pomoci do Číny, Severní Koreje, Íránu, na Papuu Novou Guineu a další ostrovy v Tichomoří. © UNICEF/Hildelbrandt

Česká pobočka UNICEF spustila kampaň se sbírkou na zastavení šíření koronaviru. Kampaň zahrnuje doporučení a rady pro rodiče i možnost podpořit prevenci šíření nemoci COVID-19 ve světě.

Od 17. března 2020 je možné programy na zastavení šíření koronaviru podpořit na www.ZASTAVMECOVID.cz nebo zasláním DMS ve tvaru DMS STOPVIRU 90 na číslo 87777.

Kampaň českého UNICEF nabízí tři konkrétní možnosti, jak se do řešení pandemie koronaviru zapojit.

Za prvé UNICEF vyzývá veřejnost k odpovědnosti, nabízí tipy pro rodiče, jak ochránit děti a rodinu před nákazou, a také konkrétní doporučení, jak s dětmi o epidemii koronaviru mluvit. "Zabránit nákaze je prioritou číslo jedna. Narušení běžného provozu a omezení školní docházky však může být pro děti traumatické, může u nich vyvolat obavy z budoucnosti a stavy úzkosti. Je důležité, aby rodiče s dětmi mluvili, aby jim právě teď byli oporou," vysvětluje Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR. Osvětové materiály, které UNICEF vydává, jsou přizpůsobené dětskému vnímání. Skupina The Wiggles pro UNICEF připravila písničku pro děti, která zábavnou formou informuje o nutnosti mytí rukou. Na sociální síti TikTok zveřejnil UNICEF video dětí, které tancem připomínají zásady prevence nákazy.


Další možnost je odpovědnost při sdílení informací. Dezinformace mohou být totiž stejně nebezpečné jako virus. Nesprávné informace během zdravotní krize zanechávají lidi nechráněné a zranitelné vůči nemoci, navíc mohou podporovat šíření strachu, paniky a stigmatizaci nemocných i lidí, kteří se po vyléčení vrací do svých domovů a zaměstnaní.


Třetí možností pomoci je podpora terénních programů zaměřených na prevenci šíření COVID-19. "Současné epidemie ukazuje, jak je svět propojen. Jak je důležité, aby úplně každý člověk na světě znal a dodržoval hygienické zásady, měl přístup k čisté vodě a hygienickému zázemí. Pro 4,2 miliardy lidí to je však stále nedostupným luxusem," uvedla Pavla Gomba.


UNICEF ve světě poskytuje nezbytné hygienické, lékařské a ochranné prostředky pro zamezení šíření viru v nemocnicích a komunitách a posílení kapacit zdravotnických systémů. Humanitární sklad UNICEF v Kodani reagoval na potřeby ihned po propuknutí epidemie. V rámci osvěty o prevenci šíření nákazy oslovil více než 32 milionu lidí a poskytl kritické dodávky lékařské pomoci do Číny, Severní Koreje, Íránu, na Papuu Novou Guineu a další ostrovy v Tichomoří. Pracuje také v zasažených komunitách, aby zmírnil vedlejší dopady epidemie koronaviru na život dětí, mezi něž patří uzavření škol, přetížená zdravotnická zařízení, osiření a ztráta pečovatele, bezpečnostní rizika a také finanční nouze, která může nejchudší rodiny postihnout.


"Musíme spojit síly. UNICEF je připraven jednat o pomoci s každou zemí, která o pomoc požádá," uvedla Pavla Gomba. "Virus je obtížné zvládnout i v těch nejvyspělejších zemích světa. O kolik náročnější to je ve válečných zónách a oblastech bez pitné vody a bez lékařské péče. Proto prosíme každého, kdo si to může dovolit, o podporu těchto životně důležitých programů. Za 90 Kč může UNICEF pořídit 25 mýdel pro školu či nemocnici, 334 Kč zajistí 200 ks jednorázových ochranných rukavic, které zabrání přenosu viru při osobním kontaktu."


Kampaň je možné podpořit na www.ZASTAVMECOVID.cz, nebo prostřednictvím DMS ve tvaru: DMS STOPVIRU 90 na číslo 87777 (cena DMS je 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč).

Více informací je k dispozici na www.unicef.cz.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 90 % všech získaných prostředků.

Kontakt:

Lucie Štěpánková

e-mail: lstepankova@unicef.cz

Pro editory:

UNICEF: COVID-19

Osm doporučení pro rodiče, jak mluvit s dětmi o koronaviru

The Wiggles: UNICEF Handwashing Song

TikTok: UNICEF Coronavirus Safety Dance

Keywords ČR-zdraví-rodina-koronavirus-děti-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.