EDUCAnet Praha učí KOMPLETNĚ ONLINE

EDUCAnet Praha učí KOMPLETNĚ ONLINE

EDUCAnet Praha učí KOMPLETNĚ ONLINE

Kvůli prevenci před nákazou Korona virem se zavírají školy: měsíc před přijímacími zkouškami, měsíc před maturitami. Máme několik možností: zadávat učivo emailem a čekat na odpovědi a na to "co přijde", jít takzvaně "s dobou" a zadávat úkoly přes různá školní webová rozhraní (čekat na odpovědi a na to "co přijde"), nebo zvolit možnost třetí: plně digitalizovanou výukou online. Píše se rok 2020 a jako zprostředkovatel vzdělání dostáváme výzvu, kterou musíme přijmout.


Jak to celé vypadá: Žáci fungují podle reálného rozvrhu v reálném čase. V 08:00 (nebo tak, jak jim určuje jejich dosavadní rozvrh) mají možnost se přihlásit přes jejich školní emailovou adresu a spustit si vyučování v reálném čase. Mají tak možnost s pedagogem komunikovat, plnit zadání práce a mít látku učitelem vysvětlenou.


Žáci dostávají předem látku a úkoly na jejich Google učebny daných předmětů, které naše škola používá již řadu let a žáci s nimi umí pracovat jak v hodinách tak v přípravě doma. V době začátku hodiny je učitel připojen a žáci se přihlásí do virtuální učebny a učí se tak, jako by byli ve škole.


Co to celé obnáší: Samozřejmě jsme si vědomi, že žáci mají právo na svoje soukromí a proto nejen, že nikoho nenutíme, aby se do vyučování připojil, ale pokud se připojí, může si vypnout kameru a případně - když zrovna nemluví - i mikrofon. Důležité je, že pokud zadané látce nerozumí, učitel je mu k dispozici tak, jako by byl při vyučování. Výhodou je to, že při takových konferencích může učitel vykládat, psát na tabuli, nebo sdílet na obrazovce to, co potřebuje.


Nepoužíváme žádný software třetích stran, ale software Google Suite for Education, pod kterým mají žáci svoje školní emailové adresy a přes které používají i ostatní online nástroje již řadu let. Nikdo tak nepřichází o svoje soukromí, nikdo se nehlásí ze soukromých emailových adres či loginů. G Suite má svoje úložiště a organickou výrobu dokumentů, kde učitel během práce studenta vidí, jak dokument "roste" a může k němu v reálném čase vytvořit zpětnou vazbu.


Ředitel školy Jakub Pour dodává: "Tuto situaci vnímáme jako obrovskou výzvu a šanci, jak zlepšit české školství. Díky přechodu k on-line výuce všichni učitelé a žáci zlepší své IT dovednosti, zejména ve vytváření různých podcastů či video hodin, ale i například v přípravě on-line testování. EDUCAnet Praha se na tuto výzvu moc těší."


Olga Weintraub: "Velkou výhodou a jedním z důvodů urychleného školení pedagogů byl fakt, že by nám bylo líto, kdyby žáci přišli nejen o skvělou přípravu na maturitu a přijímací zkoušky, ale také to, že několik našich oblíbených zahraničních učitelů bylo situací nuceno se vrátit zpátky domů. Učitelé nám takhle “zůstávají” a naši žáci tak pokračují v tom, na co byli zvyklí: žádné změny v pedagogickém sboru, pouze v tom, že nesedí vedle sebe ve třídě. Myslím, že je skvělé, že angličtinu tak učíme z Ameriky, španělštinu ze Španělska a tak dále. Co pro některé dospělé může být již běžný standard, je pro žáky na základní a střední škole zajímavá zkušenost do budoucnosti. A o tu nám především jde."


Samozřejmě jsme i přemýšleli nad tím, jak situaci řešit na 1. stupni ZŠ, kde nemůžeme po dětech a jejich rodičích chtít to samé, co například můžeme chtít po středoškolácích. Vymysleli jsme proto variantu takovou, že rodičům byly zřízeny emailové adresy dětí, kam nejenže ze svých mobilů mohou rovnou nahrávat úkoly na Google disk složku určenou žákovi a odpadne tak přebytečné emailování, ale právě rodiče s dětmi budou mít možnost se odpoledne zúčastnit online výuky toho, co budou děti potřebovat vysvětlit (matematika Hejného, angličtina atd). Třídní učitel je jim několikrát týdně v odpoledních hodinách k dispozici, stejně tak jako v jiných hodinách angličtinář - a rodiče tak pracují společně nejen s dětmi, ale i s ostatními rodiči a učitelem.


Kontakt: Mgr. Jakub Pour, MBA

ředitel školy

EDUCAnet - gymnáziu, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o.

Keywords ČR-školy-zdraví-internet-koronavirus-základní-střední-EDUCAnet Praha

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Science, education and school system
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.